นักเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ปฏิบัติจริงปลูกเมล่อนในโรงเรียน

เชียงราย-นักเรียนราชประชานุเคราะห์15 ปฏิบัติจริงปลูกเมล่อนในโรงเรียน

วันที่ 7 กันยายน 2563 ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดเผยว่า นักเรียนองค์การบริหารนักเรียน(อบน.) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15ฯ และคุณครูที่ปรึกษาโครงการ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการปลูกเมล่อนในโรงเรือน ตั้งแต่วันที่ 6-7 กันยายนดร.กัมพล ได้เปิดเผยต่อว่า ทางโรงเรียนโดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุน เงินลงทุน จากแผนกองทุนเพื่ออาชีพสำหรับนักเรียน ของมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์อัมพร ไชยบุตร มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการปลุกต้นกล้าเมล่อน การดูแลบำรุงรักษา การควบคุมคุณภาพผลผลิต และการตลาดครบวงจร ภายใต้แนวคิด”โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project):พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ขจัดความยากจน”

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น