อ.แม่ฟ้าหลวง เข้มโควิด-19 หลังเริ่มมีคนลอบข้ามแดน

เชียงราย-หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จับมือ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ฝ่ายความมั่นคง ผู้นำชุมชน ตั้งจุดคัดกรอง – จุดสกัดกั้นผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ในพื้นที่แนวชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวง ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 หลังเริ่มพบมีกลุ่มเสี่ยงลอบข้ามแดน

6 ก.ย.63 เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ร่วมกับ นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง, นายอานนท์ ขันคำ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ฟ้าหลวง, นายขวัญ อนันชัย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายป้องกันอำเภอแม่ฟ้าหลวง , สมาชิกกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงที่ 17, เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง, เจ้าหน้าที่กองบังคับการควบคุมปราบปรามยาเสพติด, ทำการตั้งจุดตรวจสกัดกั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 บริเวณแนวพื้นที่ชายแดนบ้านลิเซ – บ้านจะลอ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการลักลอบของผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้าราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย หลังพบรายงานมีกลุ่มเสี่ยงลักลอบข้ามแดนจำนวนมาก พร้อมทั้งเป็นจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ประชาชนในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ด้าน ชุดปฏิบัติการดอยตุง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมกับ นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง, นายเขตขัณฑ์ ม่วงสุข ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, สมาชิกกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงที่ 17 , เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านสามัคคีเก่า ลงพื้นที่ปฏิบัติการประจำจุดตรวจกม. 14 ในการสกัดกั้นตรวจป้องกันผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดนอย่างผิดกฎหมาย และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, คัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่บ้านสามัคคีเก่า หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น