เสาธง 5 นาที มีดีอะไร ??

เชียงราย-ทหารม้า นำจัดกิจกรรม เสาธง 5 นาที สร้างเด็กดีให้สังคม โดยบรรยายอุดมการณ์ความรักชาติ และเทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้างความมีวินัย และความตระหนักรับรู้การป้องกันตนเองจากไวรัส โควิด-19

เมื่อ 08.00 น.วันที่ 2 ก.ย.63   มอบหมายให้ ร.อ.กิตติเดช กันคล้อย ผบ.ร้อย.ม.3 ฉก.ม.2 มว.ม.1 ร้อย.ม.3 ฉก.ม.2 จัดกำลังพลร่วมจัดกิจกรรม เสาธง 5 นาที สร้างเด็กดีให้สังคม โดยบรรยายอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้นักเรียนเกิดอุดมการณ์ความรักสถาบันและหวงแหนถิ่นกำเนิด

และให้ความรู้ทำความเข้าใจแก่เด็กนักเรียน ให้รู้เท่าทันสถานการณ์ ติดตามข่าวสารรวมทั้งมาตรการของสาธาณสุข เพื่อสร้างความมีวินัย และความตระหนักรับรู้การป้องกันตนเอง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศ และของประเทศ เพื่อนบ้าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ณ ร.ร.โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 บ.ไม้ลุงขน หมู่ 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น