เชียงราย-กรมธนารักษ์มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ”

เชียงราย-กรมธนารักษ์มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” จำนวน 229 รายที่นิคมแม่ลาวอ.พาน

27 ส.ค. 63 นายธำรง ทองตัน ผู้อำนวยการสูงรักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กรมธนารักษ์
เป็นประธานมอบสัญญาสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ ตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” โดยมีนางปรียาพร พาสนาวุฒิพงษ์ คลังจังหวัดเชียงราย และ นายเฉลย วงษ์บัณฑิต ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและส่งเสริมการรังวัด 1 กองเทคโนโลยี การสำรวจและฐานข้อมูลทีราชพัสดุ ตามนโยบายรัฐบาลบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินเพื่ออยู่อาศัย และที่ทำกินของราษฎรอย่างเป็นธรรมและมีความมั่นคง โดยจัดให้ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุ ที่ครอบครองอยู่มาก่อน 4 ตุลาคม 2546 เช่าที่ราชพัสดุเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกิน อันเป็นการสร้างความมั่นคง เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมธนารักษ์ได้กำหนดเป้าหมายดำเนินโครงการในการรับรองสิทธิผู้ครอบครองที่ราชพัสดุจำนวน 19,351 ราย นำที่ดินราชพัสดุเข้าโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน สร้างความมั่นคงเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยจะขยายพื้นที่ดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วทั่งประเทศ สำหรับการมอบสัญญาสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุจังหวัดเชียงราย วันนี้ได้นำที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร 287 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ประมาณ 1,770 ไร่ นำมาจัดสรรให้ผู้ครอบครองเช่าที่ราชพัสดุจำนวน 229 ราย แบ่งเป็นเพื่อที่อยู่อาศัยจำนวน 137 ราย และเพื่อประกอบการเกษตร 92 ราย โดยมีพิธีมอบเอกสารสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ ณ ศาลาประชุม ที่ทำการนิคมแม่ลาว ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น