กอ.รมน.เชียงราย มอบใบประกาศเกียรติคุณให้สื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น

เชียงราย-มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น โดย กอ.รมน.จว.ช.ร. เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงบันดาลใจ ต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในสถานการณ์ โรคโควิด-19

เมื่อเร็วๆนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อประสาน รายงานผล ติดตาม และบริหารราชการแผ่นดินในมิติของการบริหารการพัฒนาในเชิงบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาลในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 และเน้นย้ำการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ด้วยการรักษาระยะห่างทางสังคม ภายใต้การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ให้ต่อเนื่อง การ์ดอย่าตก
โดยก่อนระเบียบวาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ตั้งแต่ต้นปี
2563 ที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนและสื่อมวลชน ได้ร่วมกันเผยแพร่ข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งเน้นการสร้างการรับรู้ ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นคง ด้านข้อมูลข่าวสารให้กับประเทศชาติ กองอำนวยการรักษาความ มั่นคงภายใน ภาค 3 จึงได้กำหนดมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ สื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงบันดาลใจ ต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในสถานการณ์ โรคโควิด-19 และคณะกรรมการคัดเลือกสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ได้พิจารณา สื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น 3 ประเภท ดังนี้

1. สื่อมวลชนประเภท วิทยุ โทรทัศน์ดีเด่น ได้แก่ นายสมคิด อินต๊ะเนตร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดเชียงราย สังกัด ททบ.5 2. สื่อมวลชนประเภท สิ่งพิมพ์ดีเด่น ได้แก่ นายณัทพงศ์ ทัศนเสถียร บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์รวมพลังเชียงราย 3. สื่อมวลชนประเภท โซเชียลมีเดีย (Social Media) ได้แก่ นายณัฐวัตร ลาพิงค์ ผู้สื่อข่าวเนชั่น

ข่าวโดย : เจริญ อัญชลีสังกาศ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น