X

จังหวัดเชียงรายจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา

เชียงราย-จังหวัดเชียงรายจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ด้วยความรัก ความสามัคคีและความจงรักภักดี

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเช้าวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่ภายในอาคาร บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายศาล ทหาร ตำรวจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนจิตอาสา พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา และปวงพสกนิกรจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธี และร่วมกันทำบุญตักบาตรบำเพ็ญบุญกุศล เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ด้วยความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีและล้วนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

สำหรับลำดับพิธีการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รวมทั้งประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 69 รูป ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้นำเหล่าข้าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามลำดับด้วย

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปวงพสกนิกรจังหวัดเชียงรายต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงปฏิบัติ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา ส่งผลให้ไปพสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความร่มเย็นเป็นสุขโดยถ้วนหน้า เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน

ซึ่งชาวเชียงรายล้วนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อปัดเป่าทุกข์ร้อนแก่พสกนิกรใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ทรงตั้งพระราชปณิธาน โดยมั่นที่จะสร้างความกินดีอยู่ดี และความสุขสวัสดิ์แก่อาณาราษฎร ตลอดจนการสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติ ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้พระราชทาน ความช่วยเหลือแก่พสกนิกรผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน ยามบ้านเมืองประสบปัญหาโพยภัยใด ๆ ทรงห่วงใย ทรงติดตามข้อมูลข่าวสาร และพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันสถานการณ์ ทั้งได้มีพระราชดำริ เป็นแนวทางให้รัฐบาลและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมใจกันน้อมนำมาจัดกิจกรรม ในรูปแบบต่าง ๆ รวมกว่า 46,000 กิจกรรม เพื่อสนองพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ในการสร้างความสมัครสมานสามัคคีแก่คนในชาติ และก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของชาวจังหวัดเชียงรายอันหาที่สุดมิได้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881