เกณฑ์ทหารเชียงรายปี 2563 สมัครที่ไหน-คัดเลือกที่ไหน-ผ่อนผันที่ไหน

เชียงราย-ชร.ตรวจเลือกทหาร ปี 63 จังหวัดเชียงราย กำหนดตรวจเลือกเกณฑ์ทหารปี 2563 ตั้งแต่ 26 มิ.ย.-3 ส.ค.2563 

8 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา พันเอก พัฒน์พิทักษ์ พันธุ์พิชญา สัสดีจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงรายจะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 โดยกองทัพบกกำหนดให้ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2563

ซึ่งจังหวัดเชียงรายจะดำเนินการในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 สำหรับการแก้ไขหมายเรียก การยื่นผ่อนผัน การสละสิทธิผ่อนผัน ให้ทหารกองเกิน หรือผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกไปแจ้งที่หน่วยสัสดีอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม 2563

การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการด้วยความสมัครใจ ให้แจ้งความประสงค์ได้ที่ ที่ว่าการอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหาร ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม 2563
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายจะดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 แบ่งเป็น 3 คณะ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.ค.2563 อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงแก่น อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
วันศุกร์ที่ 24 ก.ค.2563 อำเภอเทิง1 อำเภอเชียงของ1 อำเภอดอยหลวง
วันเสาร์ที่ 25 ก.ค.2563 อำเภอเทิง 2 อำเภอเชียงของ 2 อำเภอเชียงแสน
วันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค.2563 อำเภอแม่สรวย 1 อำเภอขุนตาล อำเภอแม่จัน1
วันจันทร์ที่ 27 ก.ค.2563 อำเภอ แม่สรวย 2 อำเภอพญาเม็งราย อำเภอแม่จัน 2
วันอังคารที่ 28 ก.ค.2563 วันหยุดราชการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันพุธที่ 29 ก.ค.2563 อำเภอเวียงป่าเป้า 1 อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่สาย 1
วันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ค.2563 อำเภอเวียงป่าเป้า 2 อำเภอเมืองเชียงราย 1 อำเภอแม่สาย 2
วันศุกร์ที่ 31 ก.ค.2563 อำเภอพาน 1 อำเภอเมืองเชียงราย 2 อำเภอแม่ฟ้าหลวง
วันเสาร์ที่ 1 ส.ค.2563 อำเภอพาน 2 อำเภอเมืองเชียงราย 3
วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค.2563 อำเภอพาน 3 อำเภอเมืองเชียงราย 4
วันจันทร์ที่ 3 ส.ค.2563 อำเภอแม่ลาว

และให้ทหารกองเกินที่เข้าตรวจเลือกทุกคนไปแก้ไขวันตรวจเลือกในหมายเรียก หรือ แบบ สด.35 ติดต่อที่หน่วยสัสดีอำเภอภูมิลำเนาทหารของตนเองในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 23 กรกฎาคม 2563 นี้

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น