X

กรมอุทยานฯปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.10

เชียงราย-กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เพื่อสนองพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ป่าบ้านดงนคร เขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เช้าวันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค. 2563 ที่บริเวณป่าบ้านดงนคร เขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดโครงการ ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยมี นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายกมลไชย คชชา ผ.อ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน
โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จัดขึ้น สืบเนื่องจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ และปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ว่าจะต้องมีการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆจนสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริ ด้วยการกำหนดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า โดยมีเป้าหมายฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมทั่วประเทศ เนื้อที่ประมาณ 4.7 ล้านไร่ ภายในปี 2570
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดแผนงานที่จะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ โดยพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวงแห่ง เป็นพื้นที่อีกแห่งหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย มีเนื้อที่ 100 ไร่ ซึ่งดำเนินการร่วมกันของจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ รวมถึง ข้าราชการ และพนักงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 1,000 คน เพื่อสนองพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการปลูกฟื้นฟูป่า ด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ประกอบด้วย สัก ประดู่ พะยูง หว้า ยางนา ตะเคียนทอง อินทนิลน้ำ กฤษณา มะชัก มะไฟ เสี้ยว มะเกี๋ยง มะขาม คูณ มะกอกน้ำ ขี้เหล็ก รวมจำนวน 20,000 ต้น ปลูกคละกระจาย ไม่เป็นแถวเป็นแนว เลียนแบบป่าธรรมชาติ มีการจัดทำแผงดักหมอก เพื่อให้ร่มเงาแก่ต้นไม้ที่ปลูกในเวลากลางวัน และดักหมอกในช่วงกลางคืน เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ต้นไม้ รวมทั้ง มีกิจกรรมจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นจำนวน 3 แห่งพร้อมกันอีกด้วย
ทั้งนี้ ภายหลังการจัดกิจกรรมในวันนี้แล้ว หน่วยงานโครงการพระราชดำริ และอุทยานแห่งชาติดอยหลวง จะได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ปลูกป่าแห่งนี้ต่อไปอีก 3 – 5 ปี ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยให้ผืนป่าต้นน้ำลำธารบริเวณนี้ มีสภาพความอุดมสมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำ ที่เอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้แก่พื้นที่ และประชาชนในสืบไป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติ มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนสืบไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881