แต้มสี เติมฝัน บ้านใหม่ ให้น้อง “AMEC”ทำดีเพื่อพ่อ

เชียงราย-พี่ๆ ราชมงคล จิตอาสา ร่วมใจปรับแต่งสถานที่ ห้องเรียน ปันน้ำใจให้ น้องๆ “AMEC”หลังถูกไล่ให้ย้ายห้องเรียน ซบ อ.เฉลิมชัย ก่อนย้ายมา โรงเรียนสันกลาง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9

เวลา 9.30 น. วันนี้ ณ โรงเรียนบ้านสันกลาง ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1 และ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จำนวนกว่า 30 คน นำโดย อ.พิทธินันท์ สมไชยวงค์ และ อ.สุจิตตา หงษ์ทอง ร่วมเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมความดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จะเวียนมาถึงในวันพรุ่งนี้ 13 ตุลาคม 2561 โดยได้ร่วมกัน ระบายสีวาดภาพผนังอาคารเรียนนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1-4 และห้องสมุดของโรงเรียน “แต้มสี แต้มฝัน ปันพลังเพื่อน้อง” แต่งแต้มเสริมภูมิทัศน์ สร้างความสวยงาม น่ามอง ให้แก่ห้องเรียนของน้องๆ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสันกลางอ.พิทธินันท์ สมไชยวงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กล่าวว่า ด้วยมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการสถาปนาและวางศิลาฤกษ์เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาส “กาญจนาภิเษก” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบรอบ 50 ปี เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาสู่ท้องถิ่นชนบท สนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมภูมิภาค นอกจากนี้ยังได้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ เมื่อจบการศึกษาออกไปจะเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และให้โอกาสสังคม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ได้ประกอบกิจจกรรม จิตอาสาทำความดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการทำความดีแก่พวกเรามาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ โดยนักศึกษา จะร่วมกันแต่งแต้มสีสัน ผนังด้านหน้าอาคารเรียน ให้แก่น้องๆ ซึ่งถูกให้ย้ายออกมาจากโรงเรียนเดิม มาอยู่ที่โรงเรียนบ้านสันกลางแห่งนี้ แต่ก็ยังขาดปัจจัยด้านภูมิทัศน์ และอีกหลายอย่าง จึงได้ร่วมกันเติมสีสันความสวยงามให้แก่ผนังอาคารเรียนของน้องในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ที่พวกเราได้มาร่วมกิจกรรมแต่งแต้มสีสันกันในลักษณะนี้ ซึ่งต่อไปจะขยายเข้าไประบายสีพื้นในห้องเรียน ให้น้องๆ ย่ำเท้าเดินตามทางของสีสันต่างๆ อย่างมีความสุขและสนุกไปกับการเรียน ตามปณิธานและหลักสูตรของ “AMEC”สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านสันกลาง แห่งนี้ เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ได้ย้ายมาจากห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย(สันทรายราษฎร์อรุณานุเคราะห์) หรือ A.M.E.C ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย จากความไม่พอใจของชาวบ้านในพื้นที่ส่วนหนึ่ง ซึ่งอ้างเหตุผลการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับกลุ่มชาวบ้าน ได้รวมตัวกดดัน จนกระทั่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มีคำสั่งให้ยุบห้องเรียนพิเศษ โดยให้ย้ายไปเรียนกับโรงเรียนแม่ แต่กลุ่มผู้ปกครอง และคณะผู้บริหารยังมีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของ A.M.E.C.และต้องการให้บุตรหลานเรียนตามหลักสูตรนี้ ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมหลายรายการ ระหว่างที่เกิดปัญหาหาสถานที่เรียนใหม่ยังไม่ได้ ได้มาขอ ความช่วยเหลือจากอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เพื่อขอใช้พื้นที่ของวัดร่องขุ่น เปิดแค้มป์ภาษาอังกฤษ ทำการสอนชั่วคราว จนกระทั่งได้มีการตกลงกับทุกฝ่าย ใช้โรงเรียนบ้านสันกลาง ซึ่งอยู่ห่างจากวัดร่องขุ่น ไปทางด้านทิศเหนือประมาณ 300 เมตร ควบรวมนักเรียนที่มีอยู่เดิมเปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรของ “AMEC” ได้สำเร็จ แต่ยังขาดสิ่งของที่จำเป็นอีกหลายรายการ รวมถึงด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ทุกฝ่ายที่ทราบเรื่อง รวมทั้งกลุ่มจิตอาสาต่างๆ จึงได้มาช่วยกันพัฒนาสิ่งต่างๆเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้น้องๆ “AMEC” ได้มีที่เรียนอย่างสมบูรณ์ ต่อไป

ข่าวโดย : เพทาย บ้านชี

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น