X

ประเมินมาตรฐานศูนย์บริการประชาชนมาตรฐานระดับประเทศ ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น

เชียงราย-อนุกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก สำนักนายกรัฐมนตรี คณะที่ 5 ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นวันที่ 5​

เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก นำโดย นายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วย พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวกฤษฎาพร ทองรักษ์ อนุกรรมการและเลขานุการ และนางสาวมะลิวัลย์ เก็ดหมัด ช่วยเลขานุการ ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่ราชการสะดวก ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อยกระดับเป็นศูนย์บริการประชาชนมาตรฐานระดับประเทศ ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)โดยช่วงเช้า ได้ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย (หน่วยที่ 12) โดยมี นายปรีชา กัลยา ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​จังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมหน่วยงาน การปฏิบัติงาน และนำเสนอเกณฑ์การประเมิน GECC ทั้ง 3 ด้าน จากนั้น ในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย (หน่วยที่ 13) โดยได้ประเมิน GECC ทั้ง 3 ด้าน และเยี่ยมชมภารกิจการให้บริการในรูปแบบศูนย์ราชการสะดวก และให้กำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำหรับการตรวจประเมินมาตรฐานงานบริการประชาชนของหน่วยงานรัฐในจังหวัดเชียงราย ตามที่หน่วยงานได้ทำการยื่นเรื่องขอสมัครนำจุดบริการประชาชนเข้ารับการตรวจประเมินนั้น เพื่อยกระดับเป็นศูนย์บริการประชาชนมาตรฐานระดับประเทศ ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) อีกทั้ง ยังช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เกิดการตื่นตัวในการยกระดับการพัฒนา คุณภาพของงานบริการให้มีคุณภาพมากกว่าเดิมโดยจะทำการประเมินครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่งานบริการอาคารสถานที่ การจัดพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนชรา สตรีมีครรภ์ ผู้พิการ และประชาชนผู้ใช้บริการทุกกลุ่มตามหลักอารยสถาปัตย์ เช่น จุดบริการชาร์ทโทรศัพท์ฟรี จุดบริการเครื่องดื่มสำหรับผู้มาใช้บริการ จุดเคาน์เตอร์บริการในรูปแบบ One Stop Service จุดสนับสนุนสินค้า OTOP ชุมชน และจุดบริการให้คำปรึกษาปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งในปี พ.ศ.2563 คณะกรรมการฯ ได้เปิดให้หน่วยงานของรัฐสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้ง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เปิดช่องทางการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์เพิ่มเติมกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถส่งใบสมัครผ่านระบบ Online ได้ โดยมีหน่วยงานของรัฐสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC ) จำนวนทั้งสิ้น 2,231 ศูนย์

ในการนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกจำนวน 10 คณะ ตรวจคัดกรองเอกสารใบสมัครแล้ว มีศูนย์ที่ผ่านการคัดกรองเอกสาร และจะมีการตรวจประเมินมาตรฐานในรูปแบบ Video Conference และลงพื้นที่ตรวจประเมินจำนวน 463 ศูนย์ และอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกจำนวน 10 คณะ เพื่อพิจารณารับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก โดยมอบตราสัญลักษณ์แก่ผู้บริหารภายในเดือนกันยายน 2563 ที่จะถึงนี้ต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881