X

ทหารพ่นควันฆ่ายุงช่วงฤดูฝน ป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออก

เชียงราย-ศป.บส.ชน. พ่นหมอกควันกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก ให้ชาวไทยภูเขา บ.ป่าสักงาม จ.เชียงราย

วันที่ 27 มิ.ย. 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดกำลังพลร่วมกับผู้นำชุมชน ,อสม. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดงมหาวัน ลงพื้นที่สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกที่จะเกิดกับประชาชนในพื้นที่ บ.ป่าสักงาม ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยมีการป้องกันและกำจัดต้นเหตุของไข้เลือดออก นำทรายอะเบทใส่ในพื้นที่น้ำขัง , พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย รอบบริเวณหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน รวมทั้งสิ้นกว่า 500 หลังคาเรือน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ห้วงฤดูฝน ยุงลายเริ่มวางไข่

โดยทางศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือได้วางแผนในการดำเนินการพ่นทุกหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้านในพื้นที่ ต.ดงมหาวัน จ.เชียงราย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น