เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมช่วยกันปลูกป่าพื้นที่เสื่อมโทรมตำบลแม่สลอง

เชียงราย-หน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมไปถึงประชาชน ช่วยกันปลูกป่า ในพื้นที่เสื่อมโทรม ตำบลแม่สลองนอก

วันที่ 29 พ.ค.63 ร้อย.ทพ.3109 ฉก.ทพ.31 จัดสถานที่และ ร่วมเปิด “โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์การบำรุงดูแลรักษาป่าไม้ และสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณ บก.ร้อย.ทพ.3109 ฐานปฏิบัติการแม่จันหลวง บ้านแม่จันหลวง ม.10 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร. เพื่ออนุรักษ์และทดแทนป่าไม้ที่เสื่อมโทรมจากไฟไหม้ป่า รวมไปถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์ยาวนาน และเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม

โดยมี นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง เป็นประธาน พร้อมหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน บก.ควบคุม ฉก.ม.2 ชป.กร.309 กกล.ผาเมือง อบต.แม่สลองนอก รพ.สต.บ้านสันติคีรี สน.ดับไฟป่าแม่สลอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดอยแม่สลองต.ร.สภ.แม่ฟ้าหลวง สถานีพัฒนาที่ดินแม่สลอง หน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สลอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน13หมู่บ้าน และประชาชน มีผู้เข้าร่วมพิธี 300 คน ในการปลูกป่าพื้นที่เสื่อมโทรมตำบลแม่สลองนอก โดยได้นำต้นไม้ที่ปลูกมี ต้นหว้า ต้นเสี้ยว นางพญาเสือโคร่ง และต้นกล้วย จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 500 ต้น บนเนื้อที่รวมประมาณ 15 ไร่

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น