เตรียมตรวจสอบยึดที่ดินราชพัสดุแม่สายคืน ภายใน 600 ไร่ “ยึดแน่”

เชียงราย-เจ้าหน้าที่ เตรียมเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุแม่สาย ยึดคืนทำที่สาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.63 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ได้จัดประชุมวางแผนแก้ไข การบุกรุกที่ดินราชพัสดุ ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช อ.แม่สาย จ.เชียงราย  มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือวางแผน ตรวจแผนผังรุกที่ราชพัสดุ โดยมีเนื้อที่ราชพัสดุ เขต ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ขยายเป็นวงกว้างบางส่วนเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน และบางส่วนเป็นที่จัดก่อสร้างสถานที่หน่วยงานราชการ

เช่น ที่ว่าการอำเภอแม่สาย – สำนักงานสรรพสามิตรเชียงราย พื้นที่แม่สาย – ศูนย์ กศน.อำเภอแม่สาย – สนามกีฬาอำเภอแม่สาย –สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย – สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย – สำนักงานท้องถิ่นอำเภอแม่สาย – วัดพรหมวิหาร โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ศาสตร์ –โรงพยาบาลแม่สาย และ บ้านพักข้าราชการตำรวจ – ลานฝึกยุวรรณ – สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สาย โรงเรียนบ้านเวียงพานคำ   และบางส่วนเป็นพื้นที่ของคูเมือง – กำแพงเมืองโบราณเวียงพางคำ ที่ปล่อยรกร้าง  สำนักสงฆ์บ้านดอนงาม

และพื้นที่บางส่วนที่ชาวบ้านเข้าบุกรุกครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ มีจำนวน 3 หมู่บ้าน เขต  ม.2 บ้านดอยงาม  ม.3 บ้านเวียงพาน  ม.10 บ้านผาแตก ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ส่วนใหญ่พื้นในทางราชของ อำเภอแม่สายมีประชากรชาติพันธ์ุหลากหลาย ทำให้ประชากรขยายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการบุกรุกพื้นที่ราชพัสดุอย่างต่อเนื่อง นำไปถึงการซื้อขายเปลี่ยนมือกันไปหลายทอด กระทั้งมีนายทุนเข้ามากว้านซื้อจัดสรรแบ่งขายที่ดินราชพัสดุ แบบซับซ่อน (หรือเอื้อประโยชน์) ผู้ซื้ออยู่อาศัยทำสัญญาแบบถูกต้องตามกฏหมาย ล่าสุดกรมการปกครองได้มีหนังสือ ให้อำเภอแม่สายทำการตรวจสอบที่ดินราชพัสดุทั้งหมด พร้อมตั้งชุดคณะกรรมการลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบแผนผัง เพื่อนำที่ราชพัสดุนำไปทำที่สาธารณประโยชน์ต่อไปให้ชาวแม่สาย

ข่าวโดย : ณฐพัชร์ อภิโชคกุล

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น