ผวจ.เชียงรายประกอบพิธีพลีกรรมบูชาสะเดาะนพเคราะห์ทั้ง 9

เชียงราย-ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธีสวดนพเคราะห์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนชาวเชียงราย หลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา

วันนี้ (20 ก.ย.61) ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และประชาชนทั่วไป ร่วมประกอบพิธีสวดนพเคราะห์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญ กำลังใจแก่ประชาชนชาวเชียงราย หลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา อาทิ แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2557 และล่าสุด เหตุการณ์การช่วยเหลือ 13 ชีวิตทีมหมูป่าอคาเดมี ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จนภารกิจสำเร็จลุล่วง รวมถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยมี พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุง ประธานสงฆ์ พร้อมด้วย พระเถรานุเถระ และพระสงฆ์ 9 รูป ประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีสวดนพเคราะห์ ตามกำลังวัน

ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดพิธีบวงสรวง และพิธีสืบชะตาหลวงเมืองเชียงราย ในวันที่ 22 กันยายน 2561 ณ เสาหลักเมือง (ดอยจอมทอง) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อความเป็นสิริมงคล

สำหรับพิธีสวดนพเคราะห์ หรือ พิธีพลีกรรมบูชาสะเดาะนพเคราะห์ทั้ง 9 เป็นพิธีที่จัดขึ้นเมื่อบุคคลหรือคณะใด มิได้รับความผาสุกเท่าที่ควร มักประสบภยันตรายเพราะเหตุการณ์ต่างๆ มีเจ็บไข้ได้ป่วย เพื่อที่จะให้ได้รับความสุขความเจริญต่อไป ทางเจ้าภาพมักจัดให้มีพิธีพลีกรรมบูชา สะเดาะนพเคราะห์ทั้ง 9 ก่อน จึงจัดให้มีพิธีสืบชะตา ในวันรุ่งขึ้น บางรายนิยมทำพิธีทั้ง 2 ในคราวเดียวกัน คือ ทำพิธีสะเดาะนพเคราะห์แล้ว จึงทำพิธีสืบชะตาต่อ ทั้งนี้ พิธีกรรมบูชา สะเดาะนพเคราะห์ เป็นพิธีที่ค่อนข้างยาก และจัดขึ้นไม่บ่อยนัก ต้องอาศัยผู้มีความรู้ด้านพิธีกรรม ปัจจุบัน จะพบเพียงพิธีสืบชะตาเพียงพิธีเดียวเท่านั้น

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น