X

เจ้าคณะอำเภอพานมอบเงินช่วยเหลือวัดที่ได้รับผลกระทบโควิด19

เชียงราย-ไวรัสโควิด19มอบเงินช่วยเหลือวัดที่ได้รับผลกระทบโควิด19

20 เม.ย.63 16.00 น. พระครูพิพิธวัฒโกวิท เจ้าคณะอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบเงินเยียวยาแก่วัดในอำเภอพานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่โควิด19 จำนวน 42,000 บาท จัดสรรถวายวัด จำนวน 21 แห่ง แห่งละ 2,000 บาท และยังมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้พระสงฆ์ เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมศาสนพิธีของสงฆ์ได้ ณ วัดทุ่งพร้าว สำนักงานเจ้าคณะอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด19 ในประเทศไทย และทั่วโลกในตอนนี้ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนในสังคม ซึ่งในช่วงวิกฤตการณ์ดังกล่าวนี้มีผู้ได้รับผลกระทบอย่างมากรวมทั้งพระภิกษุสามเณรในสังกัดวัดต่างๆก็ได้รับผลกระทบแทบทุกวัด และด้วยพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช ที่ว่าการจัดตั้งโรงทาน การมอบสิ่งของ หรือการมอบปัจจัยเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบใน ช่วงนี้จัดเป็นประโยชน์ อย่างกว้างขวาง เพราะถือว่าเป็นศาสนกิจอย่างหนึ่งของพระสงฆ์ที่พึ่งกระทำที่เรียกว่าการสาธารณะสงเคราะห์ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามทุกข์ยากลำบากแล้วยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับวัดและสังคม
ทางสำนักงานเจ้าคณะอำเภอพาน ร่วมกับกองทุนบุญนิธิพิพิธพัฒนโกวิท จึงได้มอบปัจจัยจำนวน 42,000 บาท จัดสรรถวายจำนวน 21 วัด วัดละ 2,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในเบื้องต้น โดยให้เจ้าคณะตำบลทุกตำบลพิจารณาคัดเลือกวัดในเขตปกครองตำบลละ1 วัด เสนอรายชื่อส่งสำนักงานเจ้าคณะอำเภอพาน และมีพิธีมอบ ณ วัดทุ่งพร้าว สำนักงานเจ้าคณะอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ข่าวโดย : นายนราธิป เนตรคำ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881