X

มทบ.๓๗ ไม่ทิ้งประชาชน จัดทำอาหาร มีน้ำดื่ม และเจลล้างมือ แจกประชาชน

เชียงราย-มทบ.๓๗ นำกำลังพล พร้อมภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล และพ่อค้าประชาชน องค์กรสาธารณกุศล จิตอาสา ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม ให้กับประชาชน

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 63 เวลา 11.๐๐ น. พล.ต. สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.37 ผบ.ศบภ.มทบ.37 ผอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 พร้อมด้วย พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผบ.มทบ.37 (๒) /รอง ผบ.ศบภ. มทบ.37(๒)/รอง ผอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗  พ.อ. รัชตะ ท้าวคำลือ เสธ.ร.๑๗  รรก. ผบ.ร.๑๗ พัน.๓ ในพระองค์ ฯ และ พ.อ.ปรัษฐา  ครามะคำ หก.กกร.มทบ.๓๗ ฝกร.ศบภ.มทบ.๓๗ หน.ฝยน.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗ บูรณาการร่วมกับกลุ่มรวมพลังเพื่อพ่อของแผ่นดิน ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล และพ่อค้าประชาชน ในพื้นที่ จว.ช.ร. ดำเนินการจัดกิจกรรมแจกจ่ายอาหารแก่ประชาชนชาวเชียงราย ในโครงการ “ชาวเชียงรายแบ่งปันสู้โควิด – ๑๙” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙

โดยทำการประกอบเลี้ยงและแจกจ่ายอาหารมื้อกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม เจลล้างมือ แก่ประชาชนชุมชนจังหวัดเชียงราย ณ วัดศรีบุญเรือง ต.รอบเวียง อ.เมือง จว.ช.ร. ทั้งนี้ หน่วย และ พัน.๓ ในพระองค์ฯ ได้ร่วมสนับสนุนรถโรงครัวสนาม จำนวน ๒ คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการจัดประกอบอาหาร พร้อมจัดระเบียบการคัดกรอง เว้นระยะห่างการเข้าแถว ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ อย่างเคร่งครัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ดำเนินการแจกข้าวกล่อง จำนวน ๑,๕๐๐ กล่อง,น้ำดื่ม  ๑,๕๐๐ ขวด และเจลล้างมือ ๑,๕๐๐ ขวด  มีประชาชนเข้ารับการช่วยเหลือตามโครงการฯ จำนวน ๑,๕๐๐ คนและในวันเดียวกันเวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต. มทบ.๓๗ บูรณาการร่วมกับกลุ่มรวมพลังเพื่อพ่อของแผ่นดิน ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล และพ่อค้าประชาชน ในพื้นที่ จว.ช.ร. ดำเนินการจัดกิจกรรมแจกจ่ายอาหารแก่ประชาชนชาวเชียงราย ในโครงการ “ชาวเชียงรายแบ่งปันสู้โควิด – ๑๙” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชุมชนจังหวัดเชียงราย ณ วัดศรีบุญเรือง ต.รอบเวียง อ.เมือง จว.ช.ร. ทั้งนี้ หน่วย และ ร.๑๗ พัน.๓ ในพระองค์ฯ ได้ร่วมสนับสนุนรถโรงครัวสนาม พร้อมเจ้าหน้าที่ ประกอบอาหาร และดำเนินการจัดระเบียบการคัดกรอง และการเว้นระยะห่างการเข้าแถว ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ อย่างเคร่งครัด ดำเนินการแจกข้าวกล่อง จำนวน ๑,๕๐๐ กล่อง, น้ำดื่ม จำนวน ๑,๕๐๐ ขวด, แอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน ๑,๕๐๐ ขวด, น้ำยาฆ่าเชื้อฯ ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑๑๐ แกลลอน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881