X

แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดเชียงราย

เชียงราย-แถลงผลรักษาผู้ป่วยเชื้อโควิด-19 และผลการดำเนินงาน  “ปิด-งด-ลด-ค้นหา-ดูแลรักษา-ติดตาม -ฟื้นฟู”

วันที่ 14 เมษายน 2563 ณ เวลา 15.30 น.บริเวณห้องประชุมกาสะลองคำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ รอง ผวจ.เชียงราย นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง น.พ.สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รองผู้อำนวย น.พ.ไชยเวช ธนไพศาล ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์แถลงสถานการณ์ ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 7มี.ค.63  ถึง 14 ม.ย.63 สะสมราย 138 ราย หายป่วยแล้ว 134 ราย กำลังรักษาอยู่โรงพยาบาล 4 ราย (ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน) รอผล 3 ราย ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงราย ยอดผู้ป่วยสะสม 9 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ขณะนี้รักษาหายและจำหน่ายกลับบ้านทั้งหมด 9 ราย แล้ว และปัจจุบันจังหวัดเชียงรายยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ยืนยันมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นมา มาตรการที่จังหวัดดำเนินการจังหวัดเชียงรายออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันควบคุมโรค และการแพร่กระจายเชื้อ Covid- 19 จังหวัดเชียงรายร่วมแรงร่วมใจ ในการป้องกันและควบคุมโรค COVID19 “ปิด-งด-ลด-ค้นหา-ดูแลรักษา-ติดตาม -ฟื้นฟู”  เช่น ปิดสถานบริการตามกฎหมาย สถานประกอบการ บ่อตกกุ้ง/ปลา ปิดเส้นทางรอง 7 เส้นทาง เชื่อมต่อพะเยา และเชียงใหม่ ปิดโรงภาพยนตร์ ร้านเกมส์ โต๊ะสนุก ร้านคราโอเกะ สวนสนุกเครื่องเล่นในอาคาร  ปิดสถานที่ท่องเที่ยวเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยานแห่งชาติ พิพิฑภัณฑสถานแห่งชาติ ปิดห้องสมุดประชาขน สระว่ายน้ำ เป็นต้น งดการจำหน่ายสุราตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน เวลา 18.00น.- 16 เมษายน 63 เวลา 24.00 น. งดกิจกรรมสังสรรค์เกินกว่า 5 คน งดตลาดถนนคนเดินทุกแห่ง งดกิจกรรมรวมคนหมู่มาก ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป งดการเคลื่อนย้ายคนจำนวนมากข้ามจังหวัดลดการแพร่เชื้อและป้องกันโดย เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 2 เมตร ใส่หน้กากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อพบปะผู้คน  หมั่นล้างมือ ค้นให้พบจบใน 14 วัน ร่วมคันหา คัดกรอง ทั้งในชุมโดย อสม. ผู้นำในสถานบริการสธารณสุข สถานที่เอกชน บริษัท ห้างร้าน ดูแลรักษา อย่างเป็นระบบ ได้มาตฐาน และความเอาใจใส่ โดยโรงพยาบาลเชียงรายเคราะห์ ร่วมกับ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชน

ติดตาม หลังจากการรักษาหายแล้ว ติดตามเฝ้าระวังและการสวมหน้ากากอย่างน้อย 1 เดือน  ฟื้นฟู ดูแลสุขภาพจิตทั้งของผู้ติดเชื้อ ญาติ และประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเครียด โดยช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCAT) ในทุกอำเภอและระดับจังหวัด ทั้งนี้โดยความร่วมแรงร่วมใจทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงรายที่ให้การสนับสนุน เช่น วัสดุอุปกรณ์หน้ากาก แอลกอฮอล์ จากภาครัฐ ท้องที่ ท้องถิ่น ชุมชน และเอกชน”โดยจัดทำคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย จำนวน 10 ฉบับ และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย จำนวน 12 ฉบับ

และในวันนี้ที่ 14 เม.ย.63 เวลา 13.30 น. คณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุม เพื่อติดตามรายงานสถานการณ์และการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หารือแนวทางการยับยั้งการแพร่ระบาดขอโรค และพิจารณระยะเวลาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 9/2563 เรื่อง การปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้า ประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้งดจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชวิค จากวันที่ระหว่างวันที่ 12- 16 เมษายน 2563 ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

นอกจากนี้จังหวัดเขียงรายได้เฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง โดยจะดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้ได้รับการตรวจและการรักษาโดยเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจำนวน 1,000 ราย คำแนะนำผู้ที่เดินทางมาจาก กทม.และปริมณฑล สำหรับผู้ที่เดินทางจากรุงเทพและปริมณฑล เพื่อกลับภูมิลำนา มีโอกาสนำโรคไปแพร่ให้ผู้ใกล้ชิด โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ควรแยกตนเองอยู่บน 14 วัน งดกิจกรรม สังสรรค์ ไม่รับประทานอาหารและใช้พาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เชน ผ้าเช็ดตัวผ้าห่ม แก้วน้ำซ้อนส้อม ล้างมือบ่อยๆ​ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์  หลีกเลี่ยงการพูดคุย

ข่าวโดย : เจริญอัญ ชลีสังกาศ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881