เชียงรายดีเดย์ปิดแล้วถนนสายรอง เชื่อมรอยต่อ 2 จังหวัด ป้องกันสกัดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

เชียงราย-ดีเดย์ปิดแล้วถนนสายรอง เชื่อมรอยต่อ 2 จังหวัด ป้องกันสกัดการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย มีประกาศฉบับที่ 7/2563 ให้ระงับการใช้เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย-พะเยา เพื่อป้องกันสกัดกั้นการระบาดของไวรัสติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยงดการใช้การเส้นทางถนนหลายสาย ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นมา ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 109 เชื่อม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ไปยัง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตรงหมู่บ้านห้วยไร่ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย

ทางหลวงหมายเลข 1150 สาย อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไปยัง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตรงเขตติดต่อ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า และ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว และทางหลวงหมายเลข 1202 จาก อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ไปยัง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ตรงเขตติดต่อบ้านร่องบงใต้ ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด และบ้านสันต้นแหน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว ถนนสายเลข 1292 สาย ตำบลแม่ลอยไร่ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย กับ ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ตรงเขตติดต่อบ้านจำไคร้ ตำบลแม่ลอยไร่ และ ตำบลหงส์หิน

ทางหลวงสายเชียงราย 3037 ตรงแยกกับทางหลวงหมายเลข 118 บ้านใหม่หมอกจ๋าม อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เชื่อมกับ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทางหลวงชนบทสาย พย.4025 ตรงแยกทางหลวงหมายเลข 1021 เชื่อม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย กับบ้านใหม่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และทางหลวงชนบทสาย พย.4024 ตรงแยกทางหลวงหมายเลข 1126-บ้านทุ่งต้นศรี อำเภอป่าแดด เชื่อมกับ อำเภอดอยคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยกำหนดห้ามใช้เส้นทางตั้งแต่วันที่ 9 – 30 เม.ย. นี้ หรือ จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ โดยหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อปี 2558 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และโทษตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขณะเดียวกัน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางวันดี ราชชมพู นายอำเภอแม่สรวย พ.ต.อ.ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย และ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ตลอดจน แขวงการทางเชียงราย ที่ 1 หน่วยทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขอำเภอ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำพิธีปิดถนนสาย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ไปยังอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตรงหมู่บ้านห้วยไร่ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย ซึ่งเป็นเส้นทางหนึ่งที่มีประชาชนสัญจรไปมาที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื่อโควิด 19 ได้

นายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การปิดถนนสายรองดังกล่าว ก็เพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานต่างด้าวเดินทางไปยังชายแดน ขณะที่ทั้งไทยและเมียนมาได้ทำการปิดด่านพรมแดนเข้า-ออกไปแล้ว ทำให้กลายเป็นปัญหาได้ เพราะคนเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ ๆ ที่อาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย มีการตั้งจุดคัดกรองบนถนนสายหลักอื่น ๆ เช่น ถนนพหลโยธิน ถนนสาย อ.เทิง-เชียงคำ ถนนสาย เชียงราย-เชียงใหม่ และเชียงราย-แม่อาย ซึ่งยังคงใช้ถนนเพื่อสัญจรไปมาโดยผ่านจุดคัดกรองดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข รพ.สต. และ อสม. ดังนั้น กรณีถนนที่มีการปิดเจ้าหน้าที่ได้ใช้หลักรัฐศาสตร์ควบคู่กันไปด้วยเพราะบางจุดชาวบ้านทั้ง 2 ฝั่งจังหวัดไปมาหาสู่กันเป็นประจำก็อาจจะอะลุ่มอล่วยกันได้ หากมีเหตุจำเป็นจริง ๆ เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การปิดถนนดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการปฏิบัติที่ถูกต้องตามประกาศของจังหวัดเชียงราย ต่อไป

ข่าวโดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น