X

ฉีดยาแรงป้องกันโควิด-19!!! ห้ามเดินรถรอยต่อ เชียงราย-พะเยา-เชียงใหม่

เชียงราย-ผวจ.เชียงราย ฉีดยาแรงป้องกันเชื้อโควิด-19 เข้ามาแพร่เชื้อในเขตเชียงราย ห้ามเดินรถเส้นทางต่อไปนี้

นาย ประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.จังหวัดเชียงรายมีคำสั่งพร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย สถานการณ์การแพร่ระบาดองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (ควิด-19) ซึ่งแพร่ระบาดในประเทศไทยจนมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก  มีคำสั่งตาม พ.ร.ก ฉุกเฉิน ระงับการใช้เส้นหางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเขียงราย – เขียงใหม่ และ เชียงราย – พะเยา รวม 3 เส้นทาง และรอยต่อ จ.เชียงราย -พะเยา จำนวน 4 เส้นทาง รวมทั้งสิ้น 7 เส้นทางเป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมให้ผู้เดินทางต้องผ่านการตรวจ คัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันโรคในจุดจังหวัดกำหนด ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.63 เวลา 10.00 น.ถึงวันที่ 30 เม.ย.63 หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ตั้งแต่เส้นทางหลวงหมายเลข 109 สาย อ.แม่สรวย-อ.ฝาง ตอนแม่สรวย-ห้วยป่าไร่ กม. 31+425 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย / ทางหลวงหมายเลข 1150 สาย อ.พร้าว -อ.เวียงป่าเป้า ตอนขุนแจ-เวียงป่าเป้า กม.53+000 เขตติดต่อ ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย กับ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  / ทางหลวงหมายเลข 1202 สายพะเยา-ป่าแดด ตอนสันต้นแหน-ป่าแดด กม.33+922 เขตติดต่อบ้านสันต้นแหน ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา กับ บ้านร่องบงใต้ ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย / ทางหลวงหมายเลข1292 สายจุน-แม่ลอยไร่ ตอนพวงพะยอม-แม่ลอยไร่ กม.29+100 เขตติดต่อบ้านศรีจอมแจ้ง ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา กับ บ้านจำไคร้ ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย / ทางหลวงชนบท สาย ชร.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 118 บ้านใหม่หมอกจ๋าม อ.แม่สรวย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย กับ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ /ทางหลวงชนบท สาย พย.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1126 บ้านทุ่งต้นศรี อ.ป่าแดด จ.เชียงราย กับ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา /ทางหลวงชนบทสาย พย.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 บ้านใหม่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา กับ อ.เทิง จ.เชียงราย

หากพบผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือผิด พ.ร.ก ฉุกเฉิน จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881