X

ห้ามแรงงานต่างด้าว เข้า-ออก เชียงราย หากพบนำพาจำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท “มาตรการเข้มป้องกันโควิด-19”

เชียงราย-มาตรการเข้ม ผวจ.เชียงราย มีคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าออกเชียงราย หากพบจำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท

วันที่ 5 เม.ย.2563  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงรายประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย  มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤการณ์จากโรคติศเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงราย ไม่ให้แพร่ระบาดมากขึ้น ในจังหวัดเชียงราย จากการติดตามคณะกรรมการโรคติดต่อตรวจสอบข้อมูล พบผู้ติตเชื้อส่วนใหญ่จะติตเชื้อมาจากจังหวัดอื่นและเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงราย เป็นจำนวนมาก รวมไปถึงแรงต่างด้าวชาวเมียนมา ที่ยังเดินทางทยอยกลับเข้ามาในเขตเชียงรายเป็นระยะ เพื่อต้องการออกทางด่านพรมแดนแม่สาย สะพานแห่งที่ 1

หลังจากมีคำสั่ง ผวจ.เชียงรายตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.63 สั่งการปิดด่านพรมแดน สะพานแห่งที่ 1 แต่ยังมีแรงงานชาวเมียนมาจำนวนมาก ทยอยเดินทางกลับมาเพิ่มเติม ทำให้แรงงานต่างด้าวตกค้าง อยู่บริเวณหน้าด่านพรมแดนสะพานแห่งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค 63 เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านที่พบเห็นเกิดความสงสาร พากันนำอาหารมาแจกให้แรงงานต่างด้าวแรงงานต่างด้าวยังทยอยมาอย่างต่อเนื่องทุกวัน ทำให้ทางการอำเภอแม่สายระดับท้องถิ่นได้ประสานงานไปยัง จ.ท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมา ทางการ จ.ท่าขี้เหล็กขอระงับแรงงานชาวเมียนมาห้ามกลับประเทศต้องขอให้กักตัวอยู่ ชายแดนอำเภอแม่สายครบกำหนด 14 วัน เพื่อเป็นมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ขอให้แรงงานชะลอการเดินทางกลับประเทศ โดยให้เดินทางกลับประเทศหลังวันที่  เมษายน 2563 โดยปัจจุบันแรงงานต่างด้าวกักกันอยู่ศูนย์ชั่วคราว วัดดอยเวา ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผลตรวจเช็คแรงงานต่างด้าววันที่ 5 เม.ย. 63 รวม 179 คน แบ่งเป็น ชาย 107 คน หญิง 67 คน เด็กหญิง 2 คน เด็กชาย 3 คน และในวันเดียวกันแรงงานต่างด้าวเพิ่มมาอีก 2 ราย รวมแล้วทั้งหมดในศูนย์กักกันวัดดอยเวา มีแรงงานทั้งหมด 181 คน

โดย ผวจ.เชียงราย พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงรายมีมติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1.ห้ามรถโดยสารสาธารณะทุกชนิด บรรทุกผู้โดยสารต่างด้าวเดินทาง เข้า-ออก จังหวัดเชียงราย 2 . ห้ามรถโดยสารส่วนบุคคล และรถยนต์ส่วนบุคคลบรรทุกผู้โดยสารต่างด้าวทุกกรณี เดินทางเข้า-ออก จังหวัดเชียงราย ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ คำสั่งนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย ปธ.คณะกรรมการโรคติดต่อเชียงราย

ข้อมูลแรงงาน-ภาพ : นายเกรียงศักดิ์ อำพรไพ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น