โรงเรียนราชประชานุเคราะห์​ 15​ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เว้นระยะทางสังคม ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เชียงราย-โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เว้นระยะทางสังคม ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

29 มี.ค.2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15​ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)  ปฏิบัติตามมาตรการ​”เว้นระยะห่างทางสังคม:Social Distancing” ของศอฉ.โควิด-19 ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยให้ผู้ปกครองนักเรียน หรือนักเรียน ติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียน ในการขอรับหนังสือเรียน หลักฐานปพ.1 หลักฐานทางราชการอื่นๆ และจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 1.แจ้งความประสงค์ และโอนเงินค่าบำรุงการศึกษา ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ และมาติดต่อรับหนังสือเรียน หลักฐานปพ.1 หลักฐานทางราชการอื่นๆ ในภายหลัง เมื่อสถานการณ์ปรกติ 2. แจ้งความประสงค์ให้งานทะเบียนนักเรียน จัดส่ง หลักฐานปพ.1

หรือหลักฐานทางราชการอื่นๆ ทางไปรษณีย์ และ​ 3.มารับหนังสือเรียน  หลักฐาน ปพ.1 หลักฐานทางราชการอื่นๆ ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และยังได้กำหนดชุดปฏิบัติการ “ร.ป.ค.15 โมเดล:โมเดลการบริหารจัดการทั่วทั้งโรงเรียน”ในระบบการบริหารจ้ดการ การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อใช้รองรับและแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น