เรือนจำอำเภอเทิงงดเยี่ยมญาติไม่มีกำหนด ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด​ – 19

เชียงราย-เรือนจำอำเภอเทิงออกประกาศเลื่อนวันเยี่ยมญาติออกไปไม่มีกำหนด ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ยังสามารถฝากเงินและของใช้ส่วนตัวให้ผู้ต้องขังได้ตามปกติ

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 63 นายอดิศักดิ์ พันธุ์สุภะ นักทัณฑวิทยาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผบ.เรือนจำอำเภอเทิง จ.เชียงราย เผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 63 ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019หรือ Covid-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 มี.ค. 63 และหนังสือกรมราชทัณฑ์ด่วนที่สุดที่ ยธ.0705.3/7197 ลงวันที่ 3 มี.ค. 63 ที่ได้แจ้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือ Covid-19 กรณีการเตรียมการป้องกันก่อนเข้าสู่ระยะที่ 3 โดยให้เรือนจำทัณฑสถานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดนั้น

เรือนจำอำเภอเทิงพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่เกิดขึ้น ไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ต้องชัง และญาติที่มาติดต่อเยี่ยมผู้ต้องขังที่เรือนจำอำเภอเทิง คณะกรมการบริหารงานบุคคลเรือนจำอำเภอเทิง จึงมีมติให้ “งดการเยี่ยมญาติผู้ต้องขัง” เป็นการชั่วคราวโดยไม่มีกำหนด ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 63 เป็นตันไป จนกว่าสถานการณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นและเข้าสู่สภาพปกติ

“สำหรับงานบริการรับเงินฝากผู้ต้องขัง และการสั่งซื้ออาหารฝากผู้ต้องขัง ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ตลอดจนการพบทนาย พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กงสุล” นายอดิศักดิ์กล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น