X

อ.เชียงของ จัดอบรม อปพร.และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกมิติ

()

เชียงราย-นายอำเภอเชียงของเป็นประธานการประชุม อปพร. และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อมรับมือทุกภัยพิบัติ

เวลา 09.00 น. วันที่ 5 มี.ค. 2563 นายทัศนัย สุธาพจน์ นอภ.เชียงของ จ.เชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำเภอเชียงของ ได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติและการจัดงานวัน อปพร. ณ หอประชุมอำเภอเชียงของ โดยมีสมาชิก อปพร. และเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยจากทุก อปท. เข้าร่วมการประชุมจำนวน 80 คน

นอภ.เชียงของ กล่าวว่า สถานการณ์แนวโน้มโลกยุคปัจจุบันที่มีภัยคุกคามที่สลับซับซ้อนจากหลากหลายปัจจัย ทั้งภัยธรรมชาติ ภัยความมั่นคง และภัยเศรษฐกิจที่มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภัยทุกประเภทดังได้กล่าวมาแล้ว อาทิ แผ่นดินไหว ไฟป่าหมอกควัน ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก พายุฤดูร้อน ภัยแล้ง ภัยจากโรคพืช โรคสัตว์ และโรคคน ภัยยาเสพติด รวมทั้งภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น ดังนั้น สมาชิก อปพร.ยุคปัจจุบันต้องทำความเข้าใจในปัญหาภัยคุกคามต่างๆ อย่างลึกซึ้ง และเตรียมความพร้อมรองรับการเผชิญเหตุเภทภัยต่างๆ อย่างเป็นระบบ ทั้งความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ และระเบียบวินัยที่เข้มแข็ง รวมทั้งจะต้องมีองค์ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการจัดการสถานการณ์ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง

นอกจากนั้น ยังได้มีการคัดเลือกประธาน และคณะกรรมการศูนย์ อปพร.อำเภอเชียงของชุดใหม่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำเภอเชียงของให้เป็นระบบ หลังจากนั้นได้มีการจัดแบ่งกองร้อยการเดินสวนสนาม และดำเนินการฝึกซ้อมการเดินสวนสนามเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะไปร่วมเดินสวนสนามในวัน อปพร. วันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายต่อไป

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881