โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ช่วยบรรเทาอาการผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

เชียงราย-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ช่วยบรรเทาอาการผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

วันที่ 12 ก.พ.63 นพ.ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และ นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยแพทย์พยาบาล บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันประกอบพิธีเปิด “คลินิกให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์” ณ คลินิกอายุรกรรมพิเศษเบอร์ 14 ชั้น 2 อาคาร 50 ปี อนุสรณ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นพ.ทศเทพ บุญทอง กล่าวว่า คลินิกให้คำปรึกษากัญชาทางการแพทย์นี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาโรค ให้กับคนไข้ที่ป่วยด้วยโรคที่สงสัยว่าจะใช้กัญชามาช่วยรักษาได้ ก็จะมีแพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย บุคลากรที่ผ่านการอบรมความรู้เรื่องนี้แล้ว มาให้ความรู้ความเข้าใจ แนะนำในการรักษาที่ถูกวิธีได้ ซึ่งจะเป็นการยกระดับ พัฒนา และเรียนรู้ร่วมกัน เพราะกัญชาก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในระบบการให้บริการทางการแพทย์ของบ้านเรา
ในน้ำมันกัญชา มีโรคที่ใช้ได้อยู่ประมาณ 5 กลุ่มโรค ได้แก่ กล้ามเนื้อหดเกร็งจากโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ลมชักที่ดื้อต่อยาแผนปัจจุบัน ปวดประสาท อาการคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด บรรเทาอาการเจ็บปวดมะเร็งระยะสุดท้าย แต่ว่าในเรื่องแพทย์แผนไทย จะมีส่วนผสมกับสมุนไพรขึ้นเป็นตำรับยาแผนโบราณ เช่น ยาตำรับสุขไสยาศน์ ยาตำรับทำลายพระสุเมรุ เป็นต้น ซึ่งก็จะมีบุคลากรแพทย์แผนไทยไปอบรมมา แต่เนื่องจากว่าตำรับยากลุ่มนี้มีส่วนผสมของกัญชา จึงเป็นเงื่อนไขของกฎหมายที่จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากแพทย์อยู่
ทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ณ คลินิกอายุรกรรมพิเศษเบอร์ 14 ชั้น 2 อาคาร 50 ปี อนุสรณ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ทุกวันพุธ โดยจะมีบุคคลากรทางการแพทย์ดำเนินการตรวจคัดกรองตามลักษณะโรคที่ควรรับการรักษาด้วยกัญชาด้วยแบบคัดกรองเพื่อเข้ารับการรักษา กัญชาทางการแพทย์ ก่อนส่งต่อไปยังแพทย์เพื่อทำการรักษาต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น