เปิดด่านสากลปางมอน เชื่อมโยงการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว

เชียงราย-ทางการลาว-ไทยร่วมพิธีเปิดด่านสากลปางมอน ตั้งเป้าเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจไทย-ลาว

เมื่อเวลา 09.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย นายกมล เชียงวงค์ ผวจ.พะเยา และนอภ.เทิง,เชียงของ,เชียงแสน จ.เชียงราย และนอภ.เชียงคำ,ภูซาง จ.พะเยา ซึ่งเป็นอำเภอชายแดนมีอาณาเขตติดต่อกับ สปป.ลาว ร่วมในพิธีเปิดด่านสากลปางมอน ณ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี โดยมีนายทองสะหวัน พมวิหาน รอง รมต.กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายยรรยง สีปะเสิด รองเจ้าแขวงไชยะบุลี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ โดยมีตัวแทนเจ้าแขวงหลวงพระบาง บ่อแก้ว อุดมไชย ร่วมแสดงความยินดี

นายยรรยง สีปะเสิด รองเจ้าแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว กล่าวว่า ด่านปางมอนเป็นเส้นทางที่ประชาชนชาวลาวและไทยใช้สัญจรข้ามชายแดนไปมาหาสู่กันตั้งแต่อดีต แต่ก่อนเป็นเส้นทางธรรมชาติ เดินทางค่อนข้างลำบาก จนต่อมามีการพัฒนาเส้นทางและตั้งเป็นด่านประเพณี อยู่ตรงข้ามกับด่านบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา ต่อมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ประกาศยกระดับด่านประเพณีปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยบุลี เป็นด่านสากลปางมอน ตามที่ รัฐบาล สปป.ลาวได้มีมติเห็นชอบ เพื่อให้มีความทัดเทียมเท่าเทียมกับด่านสากลบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ที่ได้มีการยกระดับมาก่อนหน้านี้ ตามการเสนอของกระทรวงการต่างประเทศ ของ สปป.ลาว โดยการยกระดับดังกล่าว จะทำให้ เกิดการพัฒนาในเรื่องของด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว รวมถึงการทำให้เศรษฐกิจ มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลดีต่อ ทั้งสองประเทศ

“การยกระดับการประเพณีปางมอนให้เป็นด่านสากลปางมอนนั้น เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง ในการประชุม เจ้าแขวง และผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน – ลาวไทย ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 28 กันยายน ปี ค.ศ.2017 ณ นครเวียงจันทร์ ประเทศ สปป.ลาว ทั้งนี้ประเทศไทย โดยรัฐบาลได้มติเห็นชอบอนุมัติยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวร เมื่อวันที่ 28 กันยายน และเปิดเป็นด่านฯ ไปเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยเมื่อมีการยกระดับของทั้งสองประเทศแล้ว จะทำให้ เกิดการขยายตัวในเรื่องของการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นประตูด่านเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจทางภาคเหนือของ สปป.ลาว และภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้เส้นทางการเปิดด่านในครั้งนี้ ยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยผ่านทางจังหวัดพะเยาไปยังเมืองมรดกโลกหลวงพระบางด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดการร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ คือระหว่างแขวงไชยบุรีและจังหวัดพะเยา รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วย ส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการขนส่งสินค้า การท่องเที่ยว รวมถึงเกิดด้านการเดินทางของประชาชนทั้งสองประเทศด้วย” รองเจ้าแขวงไชยะบุลีกล่าว

ด้านนายทองสะหวัน พมวิหาน รอง รมต.กระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เผยว่า แขวงไชยะบุลีเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย มีด่านประเพณีปางมอนซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองคอบ ตรงข้ามด่านบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา สามารถเดินทางไปยังประเทศไทยได้หลายจังหวัด เช่น จ.พะเยา เชียงราย ฯลฯ ทางสปป.ลาวจึงมีแนวคิดที่จะยกฐานะจากด่านประเพณีขึ้นเป็นด่านสากลเพื่อให้ทัดเทียมกับด่านบ้านฮวกที่ยกฐานะไปก่อนหน้านี้ เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล คาดว่าเมื่อยกระดับเป็นด่านสากลแล้วก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวลาว หรือชาวต่างชาติที่ต้องการมาท่องเที่ยวที่ สปป.ลาว ผ่านทางด่านปางมอน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ด่านปากมอนแห่งนี้ถือว่าเป็นด่านสากลแห่งที่ 4 ของแขวงไชยะบุลี เป็นด่านขนาดใหญ่และมีบุคลากรมาคอยอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาใช้บริการเป็นอย่างดี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น