X

ชั่งตวงวัดเชียงราย ร่วมเทศกิจ ตรวจยึดตาชั่งในตลาดสด 11 เครื่อง

เชียงราย-สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเชียงราย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ออกตรวจยึดตราชั่งที่ไม่ได้มาตรฐาน

เมื่อเวลา 05.00น วันที่ 28 มกราคม 63 นายสุพจน์ พัวพุ่มไทย หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเชียงราย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นางจันทร์ทิพย์ อินสมเชื้อ นายศุภกฤต สิงห์พิสาร นายศรีศักดิ์ พึ่งทอง นายสุรพงษ์ ปรางค์แก้ว นายสามารถ อานันท์ประดิษฐ์ นางสาวตรีสุคนธ์ วิชา และนางสาวปนัดดา รอยศรี ร่วมกับ งานเทศกิจเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน มี ส.อ.ณัฐพล เเปงมาลัย หัวหน้างานเทศกิจ นายสมพงษ์ นุเว นายพงศธร ปงลังกา นายอัศนัย มานะวงค์ นายอนิรุทธิ์ โสติผล นายวีรยุทธ จำนงค์รักษ์ และนายภาณุวัฒน์ เดชวัฒนมงคล เจ้าหน้าที่เทศกิจ
เข้าตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัด ของผู้ขายสินค้า-อาหาร ในตลาดสดสินสมบูรณ์ ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ พบเครื่องชั่งตวงวัดของผู้ค้าประเภทจำหน่ายเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ข้าวสาร อาหารทะเล และอาหารบรรจุหีบห่อ ในตลาดสด เป็นเครื่องชั่งที่ไม่ถูกต้อง ตาม พรบ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 จำนวน 11 เครื่อง นายตรวจชั่งตวงวัด ได้ยึดมาเพื่อทำลายตามระเบียบกรมการค้าภายในเนื่องจากมีสภาพเก่าชำรุด มีเข็มชี้น้ำหนักข้างเดียว และน้ำหนักไม่เที่ยงตรง (ผู้บริโภคเสียเปรียบ) และได้จัดทำประวัติการยึดเครื่องชั่ง ซึ่งผู้ค้าได้แสดงตัวตนเป็นเจ้าของ และแนะนำการใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ถูกต้อง เพื่อจะได้ไม่กระทำความผิดซ้ำอีกต่อไป

นายสุพจน์ กล่าวว่าทางสำนักงานสาขาชั่งตรวจวัดเชียงราย ได้มาตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยว มิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบในการซื้อขายสินค้า สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดเชียงราย หากต่อไปมาตรวจพบตราชั่งไม่เที่ยงตรงอีก จะดำเนินคดีทุกราย.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881