X

รองฝ่ายทหารอบรมปัญหาผู้นำชุมชนให้ความรู้ภัยความมั่นคงในรูปแบบใหม่-สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม พื้นที่ป่าแดด

เชียงราย-รองฝ่ายทหารอบรมปัญหาผู้นำชุมชนให้ความรู้ภัยความมั่นคงในรูปแบบใหม่-สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
พื้นที่ป่าแดด

เมื่อวันที่ 16  ม.ค. 2563 เวลา ๐9.๐๐ น. พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เชียงราย(ฝ่ายทหาร) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์(ผู้นำชุมชน) มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย จำนวน 65 คน โดยมีนายจรัญ ยะม่อนแก้ว ปลัดอำเภอชำนาญการพิเศษ อำเภอป่าแดด และกำนันมานพ ชัยบัวคำ กำนันตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
เพื่อบรรยายเรื่อง ” บทบาทภาวะผู้นำและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคม” โดยการบรรยายให้ความรูแก่ผู้เข้าร่วมอบรมใน เรื่องสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เรื่องปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงราย และเรื่องภัยแล้งในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย

และในวันเดียวกัน พ.อ.พศิน แสงคำ รองผู้อำนวยการรัษาความมั่นคงจังหวัด ช.ร.(ท.) ตรวจสอบพื้นที่ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแดด,อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงและดอยงาม ต้นน้ำอิง เพื่อรับทราบปัญหาของราษฎรในพื้นที่เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งมีความต้องการให้ขุดลอกอ่างน้ำที่ตื้นเขิน,การทำฝายชะลอน้ำในลำห้วย และการขุดอ่างขนาดเล็ก น้ำซึม น้ำซับ ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืมซึ่งเป็นต้นน้ำอิง โดยทาง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) จะได้หาแนวทางการแก้ไขต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881