X

ศาลแขวงเชียงรายประสานความร่วมมือทนายความ เปิดช่องทางฟ้องทางออนไลน์ รองรับการเข้าสู่ศาลยุติธรรมยุคดิจิทัล

เชียงราย-ศาลแขวงเชียงรายประสานความร่วมมือทนายความ เปิดช่องทางฟ้องทางออนไลน์ รองรับการเข้าสู่ศาลยุติธรรมยุคดิจิทัล

วันที่ 15 ม..ค.63 นายอำนาจ เพียรไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการยุติธรรมระหว่างศาลแขวงเชียงราย กับสภาทนายความเชียงราย ให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจระบบต่างๆที่ศาลยุติธรรมได้พัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ศาลยุติธรรมยุคดิจิทัล ภายในปี 2563 เช่น การรับฟ้องทาง อิเล็คทรอนิค e-Filing และระบบทนายขอแรงออนไลน์ โดยมี นายเกรียงศักดิ์ เกียรติเวชช์ ประธานสภาทนายความจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยทรายความกว่า 200 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุม ณ ตึกคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นายอำนาจกล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้และซักซ้อมทำความเข้าใจกับระบบต่างๆที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ศาลยุติธรรมยุคดิจิทัล คอร์ท ภายในปี 2563 เช่น ระบบการรับฟ้องทางอิเล็คทรอนิคส์ e-Filing และระบบทนายความขอแรงออนไลน์ ผ่านCIOS ให้แก่ทนายความในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ความรู่ความเข้าใจในการใช้ระบบอิเล็คทรอนิคส์ทั้งสองระบบ ในการดำเนินงานและประสานระหว่างกัน เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการทำงานผ่านระบบดังกล่าว อันจะทำให้การปฏิบัติงานสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ส่งผลให้การบริการอรรถคดีแก่ประชาชนและคู่ความมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881