เร่งช่วยรับซื้อผลผลิตสับปะรดเชียงรายราคาตกต่ำ

เชียงราย-ราคาสับปะรดตกต่ำ ทำให้ทุกหน่ายงาน ร่วมไปถึงผู้ประกอบการ ออกมาช่วยเกษตรกรที่ปลูกสับปะรด รับซื้อสับปะรดออกมาจำหน่ายจ่ายแจกฟรี

21 มิ.ย.2561 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำรวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
เป็นตัวแทนนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อดูแลการรับซื้อผลผลิตสับปะรด ใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีนายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเจ้าของไร่สับปะรดจากตำบลนางแล ต.บ้านดู่ ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย
บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.ขุนตาล อ.พาน และอำเภอพยาเม็งราย จำนวนกว่า 50 รายให้
การต้อนรับและนำผลสับปะรดมาจำหน่ายนายสมควร กล่าวว่า ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่งด่วนหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรฯ เร่งหาทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดหลังผลผลิตล้นตลาดและราคา
ตกต่ำเหลือกิโลกรัมละ 1-2 บาท ทางกรมพัฒนาที่ดินโดยนายสุรเดช เตียวตนะกูล อธิบดีกรม
พัฒนาที่ดินจึงให้หน่วยงานในสังกัดทั้ง 12 เขต ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่การปลูกและผลผลิต
สับปะรดว่าเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดทั้งประเทศมีความเดือดร้อนเท่าไหร่แล้วเร่งดำเนินการช่วย
เหลือในการรับซื้อผลผลิต นำไปผลิตเป็นปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพเพื่อสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรได้
ใช้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรซึ่งในพื้นที่ที่ตนเองดูแลอยู่ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย
พะเยา แพร่และน่าน พบว่ามีเกษตรกรเดือนร้อนจำนวนมากโดยในเบื้องต้นจะรับซื้อจำนวน 500
ตันในราคากิโลกรัมละ 3 บาท หรือตันละ 3,000 บาท นายศรีศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้สถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายหลังได้รับนโยบายให้ช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดเพื่อนำไปผลิตน้ำหมักชีวภาพตามกิจกรรมเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ทฤษฎี
ใหม่ การปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรในการเพิ่มแร่ธาตุในดินด้วยปุ๋ยน้ำหมัก พด.2 เพื่อฉีดรดต้นไม้
และย่อยสลายไถ่กลบตอซังจึงได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดด้วยการรับซื้อผลผลิตไปทำ
ปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพโดยรับซื้อทั้งสิ้นจำนวน 105 ตันซึ่งในวันนี้รับซื้อไปแล้ว 43 ตัน การดำเนิน
การดังกล่าวจะทำให้เกิดประโยชน์ 2 ทาง คือ 1 ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดสามารถนำผล
ผลิตคละมาจำหน่ายในราคาสมเหตุสมผล ส่วนผลเกษตรเกรด AและB ก็สามารถนำไปจำหน่ายได้
อีก ข้อ 2 สับปะรดที่ซื้อมาจะนำไปช่วยเหลือเกษตรกรในด้านปัจจัยการผลิต (ทำเป็นน้ำหมัก)แก่
เกษตรกร
นายณัฐวุฒิ คงสระบัว อายุ 73 ปี ชาวบ้านบ้านแม่ข้าวต้ม ม.8 ต.แม่ข้าวต้มกล่าวว่า ปีนี้ราคาผล
ผลิตสับปะรดตกต่ำมากเมื่อปีที่ผ่านมาจำหน่ายได้กิโลกรัมละ 7 บาท แต่วันนี้ล้งรับซื้อราคา
กิโลกรัมละ 1-2 บาททำให้ขายได้ตันละ 1,000-2,000 บาท ไร่หนึ่งได้ผลผลิตประมาณ 2 ตัน ในขณะ
ที่ต้นทุนการผลิตต้องใช้ 4,000-5,000 บาท ต่อไร่ สำหรับผู้มีหัวพันธุ์อยู่แล้วแต่ผู้ลงทุนใหม่ต้องใช้
งบไม่ต่ำกว่า 9,000 – 10,000 บาทต่อไร่ ทำให้ขาดทุนและเดือดร้อนเป็นอย่างมาก กรมพัฒนาที่ดินได้
เข้ามาช่วยหลือในครั้งนี้ทำให้ตน้องใจชื่นขึ้นมาบ้างเพราะอย่างน้อยได้ทุนคืนมาก็รู้สึกพอใจแล้ว

ข่าวโดย : น.ส.รมณ ภัทรทองศักดิ์

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น