X

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ เปิดค่ายถ่ายทอดความรู้จัดกิจกรรมผจญภัยให้ลูกเสือ ยุวกาชาด

เชียงราย” Open activity Camp ” กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ เปิดค่ายถ่ายทอดความรู้จัดกิจกรรมผจญภัยให้ลูกเสือ ยุวกาชาด รร.เทศบาล 3 ศรีทรายมูล เชียงราย

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้การต้อนรับ คณะครู เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ในโอกาสที่นำนักเรียนลูกเสือและยุวกาชาดมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ภายในกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ เมื่อเวลา 08.30 น. นายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล นำคณะครูและเด็กนักเรียนกระทำพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ลานผู้กล้า กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ค่ายเม็งรายมหาราช

ต่อมา พันโท สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบหมายให้ ร้อยโท สมทรง ปันตั๋น นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล พร้อมทั้งนำเข้าสถานีศึกษาความรู้ที่สำคัญ เช่น การฝึกบุคคลเบื้องต้นท่ามือเปล่า แถวชิดให้กับลูกเสือและยุวกาชาด ที่สนามกีฬาฟุตบอล กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ , การรับฟังการถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ ” ศาสตร์พระราชา ” จาก ชุดปฏิบัติการพลเรือน ขุนอาสา 318 จากนั้น เด็กนักเรียนลูกเสือและยุวกาชาด ได้เข้ากิจกรรมผจญภัยตามสถานีต่างๆ สำหรับการฝึกและการเรียนรู้ บริเวณสนามฝึกแอสเซาท์คอร์ส กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ และร่วมรับประทานอาหาร

ในส่วนภาคบ่าย เป็นการเรียนรู้กิจกรรมทางประวัติศาสตร์และเข้าสักการะรอยพระบาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ศาลารอยพระบาท พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปประวัติและที่มาของรอยพระบาท รัชกาลที่ 9 ด้วย

ต่อจากนั้นเดินทางไปเข้าสู่ฐานกิจกรรมเรียนรู้เกษตรทหารพันธุ์ดี โครงการทหารพันธุ์ดี ในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายเม็งรายมหาราช ถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้ด้านการเกษตร และการเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร

จากนั้น เมื่อเวลา 16.00 น. เหล่าลูกเสือและยุวกาชาดโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล เสร็จกิจกรรม และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ มีจำนวนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 230 คน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881