สพป.เชียงรายจัดแข่งกรีฑา-กีฬานักเรียนครั้งที่12

เชียงราย-สพป.เชียงรายจัดแข่งกรีฑา นักเรียนกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 12

วันนี้ (19 พ.ย.) นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑากีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 พ.ย.2562 นี้ ณ สนามกีฬากลาง จ.เชียงราย ตั้งอยู่ อ.เมืองเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์สังคม สติปัญญา และห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นระดับมัธยมในโรงเรียนขยายโอกาสถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ร่วมแสดงศักยภาพและความสามารถด้านกีฬามีสมรรถนะที่เหมาะสม พร้อมที่จะเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติในอนาคตอีกด้วย

โดยการแข่งขันครั้งนี้กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 ที่มีจำนวนทั้งหใด 26 โรงเรียนต่างได้ส่งนักกีฬาและนักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนร่วม 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ฟุตบอล 11 คนและ 7 คน ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง และการแข่งกรีฑาประเภทต่างๆ ซึ่งพบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงและสนุกสนาน

ทั้งนี้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ที่มีการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาแต่ได้เปิดสอนไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยาเกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2533 ภายใต้สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติในพื้นที่ห่างไกลจากโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมในสังกัดกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายหมายให้เยาวชนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อได้มีโอกาสหรือได้รับการขยายโอกาสเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนมีการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป.

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น