“ปศุสัตว์” สิงห์บุรี จัดกิจกรรม “ชม ชิม ช็อป แชะ” ประกวดแพะเมืองสิงห์ 2562

“สำนักงานปศุสัตว์” จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรม “ชม ชิม ช็อป แชะ” ประกวดแพะเมืองสิงห์ 2562

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิด กิจกรรม “ชม ชิม ช็อป แชะ” ประกวดแพะเมืองสิงห์ 2562พร้อมด้วย นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสิงห์บุรี ประธานเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ แห่งประเทศไทย คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะกลุ่มแพะแปลงใหญ่ประชารัฐ จังหวัดสิงห์บุรี และ จังหวัดอื่นๆ โดยมี นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อ 1.ค้นหาแพะที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะตรงตามสายพันธุ์แพะที่จัดประกวดได้อย่างเป็นรูปธรรม 2.ส่งเสริมแพะสร้างอำนาจต่อรองด้านการตลาดแพะในจังหวัดสิงห์บุรี 3.เพิ่มช่องทางการตลาดแพะเชี่อมโยงการตลาดแพะมีชีวิตในประเทศไทยและเพื่อการส่งออก งานนี้จัดขึ้น วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การประกวดแพะ – แกะเมืองสิงห์บุรี นิทรรศการเรียนรู้ด้านการจัดการแพะ ประกวดทำอาหารจากเนื้อแพะ การจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ การประกวด Goat boy / Goat Girl นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จากเครือข่าย – ชมรมผู้เลี้ยงแพะจังหวัดสิงห์บุรี และ ยังได้มีการจัดนิทรรศการทางด้านปศุสัตว์ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เมนูอาหารจากแพะ อุปกรณ์เลี้ยงแพะ และอีกมากมาย งานนี้ได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสิงห์บุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น