X

วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 68 ปี จ.สิงห์บุรี

()

นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายกองเอกอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ในโอกาสครบรอบ 68 ปี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่สำนักงานปกครองจังหวัดสิงห์บุรีจัดขึ้น ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2497 หรือ เมื่อ 68 ปีที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนและกำหนดให้มีการจัดพิธีคล้ายวันสถาปนาวันกองอาสารักษาดินแดนขึ้นทุกปี  ซึ่งก็มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดสิงห์บุรี และครอบรัวอาสาสมัครรักษาดินแดนร่วมพิธีจำนวนกว่า 200 คน ในพิธีกำหนดให้มีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้บังคับบัญชาและอาสาสมัครรักษาดินแดนที่เสียชีวิตไปแล้ว  พิธีรวมพลกองอาสาโดยอาสารักษาดินแดนได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนในการที่จะรักษาและปกป้องประเทศชาติ  เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไป พิธีอ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนของ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา  และพิธีมอบทุกการศึกษาให้บุตรของอาสาสมัครรักษาดินแดน ข้าราชการ และ ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับอาสาสมัครรักษาดินแดนและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

เบญจมาศ พานทอง 77ข่าวเด็ดสิงห์บุรี / รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน