X

พาณิชย์ จ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ติดตามราคาเนื้อหมู

วันที่ 5 มกราคม 2565 นางวิมล เจริญฤทธิ์ พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายสุกรมีชีวิต และสุกรชำแหละ ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคาปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาสุกรมีชีวิต กิโลกรัมละ 103-105 บาท สูงขึ้นจากวันที่ 28 ธันวาคม 2564 กิโลกรัมละ 3-5 บาท จึงส่งผลให้ราคาสุกรชำแหละในตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีปรับสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน หมูเนื้อแดง (ไหล่/สะโพก) ราคากิโลกรัมละ 190-200 บาท และหมูเนื้อแดงแช่แข็ง (ไหล่/สะโพก) ใน Shop ราคากิโลกรัมละ 164-188 บาท ในส่วนของห้างแม็คโครสิงห์บุรี จัดโปรโมชั่น ลดราคาสุกรชำแหละเนื้อแดง (สะโพก) ราคากิโลกรัมละ 164 บาท /กิโลกรัม สุกรชำแหละเนื้อแดง (หัวไหล่) ราคากิโลกรัมละ 165 บาท ด้านปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งกำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า จำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร ห้ามกักตุนสินค้าและแนะนำให้มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายครบถ้วน ถูกต้อง และ ชัดเจน


เบญจมาศ พานทอง 77ข่าวเด็ดสิงห์บุรี/รายงาน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน