X

ปิดแค้มป์คนงานก่อสร้าง จ.สิงห์บุรี หลังพบแรงงานต่างด้าวติดเชื้อ 16 คน

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการโรคติดเจ่อจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีมติสั่งปิดพื้นที่ไซค์งานและแค้มป์คนงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงสิงห์บุรี ตั้งอยู่ใน ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งอยู่ระหว่างจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างมาทำการสร้างอาคารไฟฟ้าแรงสูงหลังใหม่ หลังจากที่พบวิศวกรควบคุมงานและคนงานชาวกำพูชาติดเชื้อโควิด-19  รวมจำนวน 17 คน โดยวิศวกรและคนงานก่อสร้างที่ติดเชื้อเป็นคนงานของ บริษัท ไทยเมเจอร์ บิลเดอร์ จำกัด เป็นบริษัทจากต่างจังหวัด รับงานต่อมาจากอีกบริษัทหนึ่ง มาทำการก่อสร้างอาคารไฟฟ้าแรงสูง มีผู้คนงานประมาณ 50 คน เป็นแรงงานต่างด้าวจำนวนประมาณ 35 คน วิศวกรที่ติดเชื้อมีเป็นชายอายุ 33 ปี ประวัติมีการเดินทางไปตรวจงานที่ต่างจังหวัดหลายครั้ง ส่วนคนงานที่ติดเชื้ออีก 16 คน เป็นชาวกำพูชาทั้งหมด ขณะนี้ผู้ติดเชื้อทั้งหมดได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่บริเวณไซค์งานและแค้มป์คนงาน  ยังคงมีคนงานก่อสร้างทั้งชาวไทยและชาวกำพูชาเหลืออีกจำนวน 34 คน ทั้ง 34 ถือว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง  ทางจังหวัดจึงได้สั่งปิดพื้นที่และประกาศให้เป็นพื้นที่กักกัน  เป็น Local Quarantine เพื่อที่ทางราชการจะได้สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือคนงานก่อสร้างที่กักตัวอยู่ได้ โดยสั่งปิดพื้นที่เป็นเวลา 14 วันเริ่มตั้งวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป และในระหว่างนี้ก็จะให้ เจ้าหน้าที่ อบต. อสม. และแพทย์ ไปดูแลในเรื่องสุขภาพ อาหารการกิน เท่าที่จำเป็นต่อไป เบญจมาศ พานทอง 77ข่าวเด็ดสิงห์บุรี / รายงาน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน