X

พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการผลิตแพทย์ชาวชนบทหลักสูตร 6 ปี (CPIRP) ม.ธรรมศาสตร์ ที่ จังหวัดสิงห์บุรี

()

นายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี นางพัชนี เหลืองดิลก นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี นางภรณี ธนาคมานุสรณ์ ห้างทองแม่กิมลี้ คุณแม่ สส.ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ นายประชา รุ่งเพ็ชร วิภาวดี บริษัทโตโยต้าสิงห์บุรี และ ศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรีรุ่นสิงห์68(สิงห์หรรษา) โดยพระครูสุนทรพัฒนาลังการ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แก้วนพคุณ และนายชัยณรงค์ อมรประสิทธิ์ ประธานรุ่นสิงห์68 ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับ ป.ตรี โครงการผลิตแพทย์ชาวชนบทหลักสูตร 6 ปี (CPIRP) จำนวน 3 คน/คนละ 20,000 บาท รวม 60,000 บาท ให้แก่ 1.นาย ภาธร เผือกกัน 2.นางสาว มธุกรี จูวงษ์ 3.นางสาว พรลภัส พรหมมาศ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนสิงห์บุรี วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 น. เบญจมาศ พานทอง 77ข่าวเด็ดสิงห์บุรี/รายงาน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน