รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ป่าชุมชนบ้านหัวงิ้ว จ.สิงห์บุรี

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา พร้อมด้วย นายปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสิงห์บุรี ณ ป่าชุมชนบ้านหัสวงิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สส.สิงห์บุรีพร้อมด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี กำนันตำบลหัวป่า ผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวป่าและผู้เข้าร่วมโครงการฯป่าชุมชน ร่วมให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 5 ป่าชุมชน ให้แก่ ป่าชุมชนบ้านหัวงิ้ว ป่าชุมชนบ้านคลองระมาน ป่าชุมชนบ้านสี่เหลี่ยม ป่าชุมชนบ้านโพทะเล ป่าชุมชนบ้านกลับ แล้วพบปะเครือข่ายป่าชุมชนอำเภอพรหมบุรีและแจกพันธุ์กล้าไม้พฤกษามหามงคล ให้ประชาชนนำไปปลูกป่า ต่อจากนั้น คณะรัฐมนตรีฯได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงแผนที่ป่าชุมชนและผลผลิตสินค้าจากป่าชุมชน  ยังได้ร่วมแสดงฝีมือทำอาหารต้นตำรับแม่ครัวหัวป่า เมนูเด็ดป่าชุมชน แกงป่าปลาช่อนรสชาติเผ็ดร้อน ใช้ปลาช่อนแม่ลาที่อาศัยอยู่แหล่งน้ำป่าชุมชนประกอบอาหาร เครือข่ายป่าชุมชนและสมาชิกในหมู่บ้าน มีความเข้มแข็ง ได้ช่วยกันดูแลพื้นที่ป่าเป็นจำนวน 50 ไร่ซึ่งป่าเป็นต้นกำเนิดของชีวิต เกิดน้ำ เกิดอาหาร สภาพป่าเป็นป่าปลูกแบบพัฒนาที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งได้รับการดูแลรักษาปกป้องโดยสมาชิกหมู่บ้านอย่างเข้มแข็งเป็นอย่างดี รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีนโยบายเร่งด่วนและให้ความสำคัญ ในการมุ่งมั่น รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งห่าชุมชนถือเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลพยายามผลักดันสนับสนุนโดยอาศัยส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนได้ช่วยกันสร้างโดยมีความมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน เบญจมาศ พานทอง 77ข่าวเด็ดสิงห์บุรี/รายงาน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน