คณะกรรมการเครือข่ายสตรี ทม.สิงห์บุรี เปิดโครงการ “เครือข่ายสตรีร่วมกัน ปันสุข” ให้กับ 14 ชุมชน

คณะกรรมการเครือข่ายสตรีเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เปิดโครงการ “เครือข่ายสตรีร่วมกัน ปันสุข”ให้แก่พี่น้อง 14 ชุมชนนาง วาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิด กิจกรรมของเครือข่ายพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ซึ่งจัด “โครงการเครือข่ายสตรีร่วมกัน ปันสุข” ให้แก่พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองทั้ง 14 ชุมชน ที่ยังมีความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิต ซึ่งครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากพลังรักพลังสามัคคีของคณะกรรมการเครือข่ายสตรีเทศบาลเมืองสิงห์บุรี โดยการนำทีมของ นาง พวงแก้ว กุลหกูล พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่าย ร่วมกันมอบสิ่งของให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 80 ครอบครัว ณ ห้องประชุมวัดโพธิ์แก้วนพคุณ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

เบญจมาศ พานทอง 77ข่าวเด็ด จ.สิงห์บุรี/รายงาน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน