พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ ณ อนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน จ.สิงห์บุรี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ ณ อนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน จ.สิงห์บุรีพระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ ณ บริเวณรอบอนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน โดยมี คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี สามเณร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่าสวมใส่เสื้อสีขาวเข้าร่วมพิธีกว่า 800 คน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตะหนักรักและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามสถาบันหลักของประเทศเกิดความมั่นคงและยั่งยืน ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันลดละเลิกอบายมุขทั้งปวง โดยการมาร่วมกันสมาทานศีล เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาซึ่งจะเป็นมงคลชีวิตแก่ตนเองครอบครัวและสังคม จำนวน 11 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563-กันยายน 2564 เป็นประจำทุกเดือน เบญจมาศ พานทอง 77ข่าวเด็ด จ.สิงห์บุรี/รายงาน

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน