นายอำเภอเมืองสิงห์บุรีประดับอินทนู ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อแจ้งข้อสั่งการนโยบายรัฐบาล/จังหวัด ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อนำมาปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยก่อนเข้าวาระการประชุม มีพิธีประดับอินทนูพร้อมมอบหนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 2 ราย หมู่ 10 ต.ต้นโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน และหมู่ 2 ต.จักรสีห์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 4 ราย สารวัตรกำนัน 1 ราย และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 1 ราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /ผู้แทน, ปลัดอำเภอ, ปลัด อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ผรส.,สารวัตรกำนัน, แพทย์ประจำตำบล ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้ประดับยศในวันนี้ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสิงห์บุรี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีเบญจมาศ พานทอง 77ข่าวเด็ดสิงห์บุรี /รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสิงห์บุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น