อบต.ต้นโพธิ์ จ.สิงห์บุรี แถลงข่าวการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือกรณีผลกระทบโควิด-19

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.นายสุริโย นุวรรณโณ นายก อบต.ต้นโพธิ์ พร้อมด้วย นายนพพร นุวรรณโณ รองนายก อบต.ต้นโพธิ์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เรื่องการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ โดยให้ลงทะเบียนได้ ที่ตามจุดต่างๆ ของหมู่บ้านที่กำหนดไว้โดยมี คุณสมบัติและขั้นตอนดังนี้
1. ท่านที่มาลงขอรับสิทธิขอความช่วยเหลือต้องมีทะเบียนบ้านและลงตามขั้นตอน
1.1 มีทะเบียนบ้านที่อยู่ใน อบต.ต้นโพธิ์ จ.สิงห์บุรี
1.2 ต้องผ่านคณะกรรมตรวจสอบสิทธิ์ของท่านว่ามีผลกระทบต่อเชื้อไวรัสโควิค-19 อย่างไร
1.3 ธุรกิจที่ทำหรืองานที่ทำหรือโดนสั่งปิดกิจการในการประกาศภาวะฉุกเฉินจากรัฐบาล
1.4 คนที่ไม่มีทะเบียนบ้าน(บ้านเช่า) สามารถมาขอยื่นสิทธิได้แต่ต้องผ่านการพิจารณาจากทางคณะกรรมการช่วยเหลือ เพื่อนำเสนอขอความช่วยเหลือจากทางจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือต่อไป ท่านอาจจะได้รับสิทธิช้ากว่าคนที่มีทะเบียนบ้าน เพราะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก่อนและท่านที่มาลงทะเบียนขอสิทธิ์ต้องมีความยากลำบากได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัวโควิด-19 จริงๆ
2. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ ใครที่รายชื่อตกหล่นสามารถมาตรวจสอบรายชื่อได้ อบต.ต้นโพธิ์ จะดำเนินการช่วยเหลือหลังคาเรือนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 1 หลังคาเรือน/1 สิทธิ์และขอชี้แจงไปยังลูกบ้านที่ยังไม่เข้าใจในกฎระเบียบของทางราชการในประกาศให้สอบถามไปยังผู้นำของท่าน หรือที่ อบต.ต้นโพธิ์

เบญจมาศ พานทอง 77ข่าวเด็ด จ.สิงห์บุรี / รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสิงห์บุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น