บริษัทมิตรผล กรุ๊ป รับซื้อใบอ้อย ฟางข้าว ตันละ 1,000 บาท

บริษัทมิตรผล กรุ๊ป รับซื้อใบอ้อย ฟางข้าว ตันละ 1,000 บาท

นายวีรยุทธ  รวดเร็ว  ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี  เปิดเผยว่า บริษัทมิตรผล กรุ๊ป ได้ประกาศเปิดรับ ซื้อ ใบอ้อย ฟางข้าว หน้าโรงงาน ตันละ 1,000 บาท  โดยเปิดรับซื้อ มาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม – 30 เมษายน 2563  แบ่งพื้นที่รับซื้อออกเป็น ดังนี้ ในภาคอีสาน จังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียง  รับซื้อที่โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูหลวง โทร 081-7687-648 จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง รับซื้อที่โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ โทร 043-134-111   จังหวัดชัยภูมิ และจั งหวัดใกล้เคียง รับซื้อที่โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว โทร 061-4759-888 จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง รับซื้อที่โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง โทร 083-1447-333 ภาคกลาง จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดใกล้เคียง รับซื้อที่โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี โทร 036-5914-756 ต่อ 1205   จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รับซื้อที่โรงงานน้ำตาลมิตรผล โทร 035-4181-035 ต่อ 623

ทั้งนี้ เงื่อนไขในการรับซื้อ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ราคา 1,000 บาท ต่อตัน เป็นราคารับซื้อ ณ หน้าโรงงาน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย  ทำนาข้าวได้ทราบ  และขอความร่วมมือหยุดเผาอ้อยและซังข้าวเพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศ และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรเองด้วย  ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามไปยังโรงงานน้ำสิงห์บุรี ตามเบอร์โทรศัพท์ข้างตนต่อไป

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เบญจมาศ พานทอง 77ข่าวเด็ด จ.สิงห์บุรี / รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสิงห์บุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น