ประกาศเลื่อนพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ให้ประชาชน“สิงห์บุรี”

ประกาศเลื่อนพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ให้ประชาชน“สิงห์บุรี”

นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 X 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรี ได้กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี นั้น เนื่องจากในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ประธานในพิธีติดภารกิจเร่งด่วน จึงขอเลื่อนพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นวันที่ 19 ธันวาคม 2562        สถานที่ยังคงเป็นที่เดิมคือที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

เบญจมาศ พานทอง 77ข่าวเด็ด จ.สิงห์บุรี / รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสิงห์บุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น