X

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีทั้ง 4 เขต จัดการแข่งขันกีฬา 5 เขตพื้นที่การศึกษา

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา 5 เขตพื้นที่การศึกษา ณ.อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีสำหรับการแข่งขันกีฬา 5 เขตการศึกษา ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตามที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีทั้ง 5 เขต ประกอบด้วย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ถึงเขต 4 ตามลำดับ การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และแสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาของราชการ เจ้าหน้าที่ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายจิตใจ และเพื่อรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีการแข่งขัน รวม 7 ชนิดกีฬา และมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันครบทั้ง 5 เขต

โดยมีจำนวนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ รวม 400 คน  มีระยะเวลาในการแข่งขัน 1  วันและได้รับการสนับสนุนสถานที่จัดการแข้งขัน คณะกรรมการผู้ตัดสินจากโรงเรียนวิสุทธรังษี  และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน