X

จังหวัดกาญจนบุรีจัดการจับฉลากเพื่อจัดทำบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งจะมีอายุของบัญชีสำรองเป็นเวลา 2 ปี

ที่ศาลารวมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการจับฉลากเพื่อจัดทำบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่จะประสงค์จะขึ้นบัญชีสำรองเป็นผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดย ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสมัครสัญชาติไทย

อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นผู้วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือ ผู้ไร้ความสามารถ ไม่เป็นตัวแทนจำหน่ายสลาก หรือเป็นผู้ทำการค้าสลากกับสำนักงานหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย หรือเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายสลากของสมาคม องค์กร ที่ได้รับการจัดสรรสลากจากสำนักงาน ไม่เป็นข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ และต้องไม่เป็นผู้ที่สำนักงานสลากเคยบอกเลิกสัญญาในการเป็นตัวแทนจำหน่ายและมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันประกาศ ซึ่งได้มีผู้ยื่นคำร้องประสงค์ที่ได้คุณสมบัติได้ขึ้นบัญชีสำรองจำนวน 5.102คน โดยในครั้งนี้ได้เปิดให้ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้แล้วได้ลงทะเบียนเพื่อที่จะทำการจับฉลากตัวแทนกลุ่มที่แบ่งได้จำนวน 50 กลุ่ม

โดยจะจับฉลากหาตัวแทนของแต่กลุ่มจำนวน 10 คน รวม 500 คน และจะทำการจับสลากเพื่อจัดทำบัญชีสำรองของผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดจำนวน 100 คน ซึ่งจะมีอายุของบัญชีสำรองเป็นเวลา 2 ปี  

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน