ท่องเที่ยวและกีฬากาญจน์จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัด

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัด ณ.สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี โดยในช่วงแรกขบวนแตรวงได้นำคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้ง 8 สีเดินเข้าสู่สนาม หลังจากนั้นเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลด้านกีฬาที่สำคัญ คือ กระแสการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย โดยส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานได้ออกกำลังกายทุกวันพุธ ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สร้างความตื่นตัว และสร้างกระแสการเล่นกีฬาและออกำลังกายที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นในสังคม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จึงได้นำนโยบายดังกล่าว มาดำเนินการจัดกิจกรรม

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงต่างๆภายในจังหวัดได้ร่วมกิจกรรมการกีฬา เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงาน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานราชการภายในจังหวัดเป็นครั้งแรก

ประกอบด้วย 8 กลุ่มสี ดังนี้  กระทรวงมหาดไทย สีเหลือง  กระทรวงสาธารสุขและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สีส้ม กระทรวงศึกษาธิการ สีฟ้า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กองพลทหารราบที่ 9 สีแดง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม มณฑลทหารบกที่ 17 สีม่วง  กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักนายกรัฐมนตรี สีชมพู  และกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุสาหกรรม กระทรวงการคลัง สีเขียว

โดยได้กำหนดให้มีการแข่งขัน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลวีไอพี 7 คน วอลเลย์บอลหญิง             เปตองชายหญิง  และกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น