X

ชาวชุมชนบ้านชุกกุ่มเมืองกาญจน์ร่วมใจกันจัดกิจกรรมทำบุญวันสงกรานต์

ที่โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ชาวชุมชนบ้านชุกุ่มร่วมใจกันจัดกิจกรรมทำบุญวันสงกรานต์และสรงน้ำพระพร้อมทั้งรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุในชุมชน โดยในช่วงแรกเป็นการสวดเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 9 รูป

โดยในครั้งนี้โดยมีพระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีฝ่ายธรรมยุติเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และด็อกเตอร์ เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส

หลังจากที่เสร็จพิธีสงฆ์แล้วเป็นการสรงน้ำพระสงฆ์และรดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับสมาชิกของชมชุนบ้านชุกกุ่มและผู้ที่มาร่วมกิจกรรม

เชื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว รวมถึงเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างความอบอุ่นให้กับผู้สูงอายุในชุมชน

นอกจากนี้ การที่ลูกหลานได้มารดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นการช่วยเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยการรับพรจากผู้สูงอายุ ซึ่งเปรียบเสมือนร่มเงา เป็นที่พักพิงให้กับบุคคลในครอบครัว การจัดกิจกรรมนี้

ยังถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงมของไทยให้คงอยู่สืบไปสำหรับประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ชาวไทยมีความเชื่อว่า เป็นการแสดงความเคารพและความรักต่อผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญ

โดยลูกหลานจะร่วมกันรดน้ำและทำความสะอาดร่างกาย พร้อมอาบน้ำให้กับผู้สูงอายุ ก่อนที่ทางผู้สูงอายุจะกล่าวอวยพรกับลูกหลานเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน