งานสงกรานต์บ้านหนองขาว ผ้าขาวม้าร้อยสี สืบสานประเพณี สู่วิถีชุมชน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับเทศบาลตำบลหนองขาวจัดงานสงกรานต์บ้านหนองขาว ผ้าขาวม้าร้อยสี  สืบสานประเพณี สู่วิถีชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยในช่วงแรกของการจัดงานเป็นการแห่วัวเทียมเกวียนจำนวน 40 ขบวน ซึ่งแห่มาที่วัดอินทราราม ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หลังจากที่ขบวนวัวเทียมเกวียนแห่เป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว จึงเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

โดยได้รับเกียรติ จากนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอำเภอท่าม่วง กล่าวต้อนรับ และ นายทรงพล เอกจิตต์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาวกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี  ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องประชาชนร่วมพิธีเปิดงาน

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตำบลหนองขาว ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการแสดงวัฒนธรรมบันเทิง ไอ้บุญทองบ้านหนองขาว

และขบวนวัวเทียมเกวียน นางสงกรานต์ ซึ่งนับวันจะเลือนหายไปจากสังคมไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี เกิดการปรองดอง สมานฉันท์ ตามนโยบายของรัฐบาล เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2562 ณ.ลานวัฒนธรรมวัดอินทราราม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีกิจกรรมต่างๆ

อาทิเช่น มีการจัดขบวนวัวเทียมเกวียนนางสงกรานต์ เข้าร่วมแห่งทั้งสิ้นจำนวน 40 ขบวน การแสดงละครเพลงพื้นบ้าน ไอ้บุญทองบ้านหนองขาว การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดแข่งขันไก่ไทย ประเภทขันเสียงไก้แจ้ การแข่งขันอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ประเภทไก่ชน  การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย สุดยอดมหกรรมมวยไทยหนองขาว การแสดงแฟชั่นโชว์ชุด หนองขาวเบิกฟ้า วัฒนธรรมล่ำค่า ภูมิปัญญาผ้าทอ การดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ และการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น