เทศบาลเมืองกาญจนบุรีจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเปิดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562

นาย จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเปิดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 ณ.สนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยมี นางเบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รองนายกเทศมนตรี ตัวแทนหน่วยงาน แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องประชาชนร่วมพิธีเปิดงาน

เนื่องจากวันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย ที่มีมาแต่สมัยกรุงสุโขทัย จนถึงพุทธศักราช 2483 ทางราชการจึงได้เปลี่ยนใหม่ เพื่อให้เข้ากับหลักสากลที่นานาประเทศนิยมปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปีใหม่ประชาชนก็ยังยึดถือวันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย ซึ่งเป็นวันสงกานต์ และถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมา

เพื่อเป็นการสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป  ซึ่งทางเทศบาลจึงได้งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ขึ้นโดยกำหนดในวันที่ 13 เมษายน 2562 ด้วยการจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร- อาการแห้ง การสรงน้ำพระสิหิงค์ การสรงน้ำพระสงฆ์ การรดน้ำขอพระผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์

ซึ่งทางเทศบาลได้มีนโยบายที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นในทุกแขนง เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ มีความเข้าใจ ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นชาติไทย โดยมุ่งปลูกฝังค่านิยม  การรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอด เพื่อสังคมไทยมี ความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้วัฒนธรรม ประเพณีขอองท้องถิ่นเป็นทีรู้จัก และมีชื่อเสียง ซึ่งนำไปเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวของไทย และกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น