ผลเลือกตั้งส.ส.กาญจนบุรี พลังประชารัฐ4-ภูมิใจไทย1

บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดกาญจนบุรีเริ่มขึ้นอย่างคึกคัก  โดยมีการเปิดหีบเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 8.00 น.  ตามหน่วยเลือกตั้งในแต่ละจุดได้มีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ ซึ่งมารอก่อนเวลาที่จะเปิดหีบ โดยที่หน่วยเลือกตั้งศาลาขุนแผน หน้าศาลหลักเมืองกาญจนบุรี    นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีรายชื่อเป็นลำดับที่ 299

ซึ่งหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดใช้สิทธิ์เลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้นำผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้เดินทางไปตรวจสอบความเรียบร้อยและสังเกตการณ์การเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งภายในโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จำนวน 2 หน่วย โดยได้มีประชาชนทยอยเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อและเข้าแถวเพื่อรอใช้สิทธิ์

สิทธิ์  ซึ่งในหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่ามะขาม ได้พี่น้องประชาชนเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อและเข้าแถวเพื่อรอใช้สิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งของตนเองเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าคอยแนะนำและอำนวยความสะดวกกับผู้มาใช้สิทธิ์

ซึ่งก่อนเวลาที่จะเป็นปิดหีบเลือกตั้ง 1 ชั่วโมงหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ภายในศาลาจังหวัดได้มีประชาชนต่างทยอยออกมาใช้สิทธิกันไม่มาก เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีพี่น้องประชาชนเดินทางออกมาใช้สิทธ์กันไปบ้างแล้ว และมีบางส่วนได้ทำการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วเช่นกัน

ซึ่งหลังจากได้ทำการปิดหีบเลือกตั้งแล้วทางกรรมการประจำหน่วยก็ได้ทำการนับคะแนนภายในหน่วยเลือกตั้ง จากนั้นจึงได้นำอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งมาส่งคืนยังจุดรับอุปกณ์ที่เต็นท์ชั่วคราวหน้าศาลากลางจังหวัด และในส่วนการนับคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตนอกเขตและและต่างประเทศได้ทำการนับคะแนนที่ตลาดเกษตรกรภายในสำนักงานเกษตรจังหวัด

ซึ่งผลนับคะแนนเลือกตั้งส.ส. กาญจนบุรี ทั้ง 5 เขต อย่างไม่เป็นทางการ

เขต 1  พลเอกสมชาย วิษณุวงค์ พรรคพลังประชารัฐ ได้ 39,531 คะแนน

เขต2 นายสมเกียรติ วอนเพียร พรรคพลังประชารัฐ ได้ 32,882 คะแนน

เขต3 นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน พรรคภูมิใจไทย ได้30,582 คะแนน

เขต 4 นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ พรรคพลังประชารัฐ ได้ 30,287 คะแนน

เขต 5 นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ พรรคพลังประชารัฐ  ได้21,347 คะแนน

โดยจังหวัดกาญจนบุรีมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีราชชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 627,843 คน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตน จำนวน 222,230 คน จำนวนบัตรคัดเลือกเลือกตั้งได้รับการจัดสรร 666,709 ใบ จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ 222.230 ใบ จำนวนบัตรที่เหลือ 135,288 ใบ บัตรเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง 640,556 ใบ บัตรเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 844 ใบ บัตรเลือกตั้งนอกเขตนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร 21,309 ใบ บัตรดี 437,077 ใบ บัตรเสีย 34,273 ใบ บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 8,010 ใบ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น